Oddělení klávesových nástrojů
pedagogové

Mgr. Petr Kolař

Fotografie zaměstnance

*1968, Prostějov.

V letech 1982 až 1988 studoval varhanní hru na konzervatoři v Brně u prof. V. Bělského, později u prof. Z. Nováčka. Poté pokračoval ve studiu na JAMU v Brně, ve třídě prof. A. Veselé. Během studií se aktivně zúčastnil interpretačních kurzů u prof. M. Haselblöcka, S. Hellera a M. Radulescu. a úspěšně i několika mezinárodních varhanních soutěží (Opava 1986 II.cena, Brno 1988 II.cena, Pražské jaro 1989 III.cena a titul laureáta, Deventer 1991 I.cena)

Po ukončení studií v r. 1993 začal vyučovat varhanní hru a improvizaci na Oddělení duchovní hudby JAMU v Brně, od roku 2000 vyučuje hru na varhany na brněnské Konzervatoři.

V létech 1990 až 1997 působil jako ředitel kůru a varhaník v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Roku 1998 se stal ředitelem kůru a hlavním varhaníkem brněnské katedrály sv. Petra a Pavla. Ve své profesionální kariéře se aktivně věnuje sborovému zpěvu. 1995 – 2002 byl sbormistrem zpěvohry Národního divadla v Brně. Od roku 2001 vykonává funkci hlavního sbormistra Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská. Sólově vystupuje doma i v zahraničí.


Předměty, které na naší škole vyučuje: Hlavní obor - varhany, Improvizace, Liturgika(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Fotografie zaměstnance
Přesunout se na začátek