Oddělení dřevěných dechových nástrojů
pedagogové

Michaela Šikulová Ambrosi MMus, Ph.

Fotografie zaměstnance

Michaela AMBROSI je hráčkou na zobcové a příčné flétny, pedagožkou a hudební badatelkou. Vyučuje hru na zobcovou flétnu na Konzervatoři Brno a působí také na hudební fakultě JAMU, kde vede obor historické příčné flétny. Aktivně připravuje semináře pro ZUŠ i konzervatoře, působí také jako lektorka kurzů staré hudby.

Po studiu hry na příčnou a zobcovou flétnu na Pražské konzervatoři (Jan Riedlbauch, Jakub Kydlíček) absolvovala bakalářské studium ve hře na historickou příčnou flétnu na Univerzitě Karlově v Praze (Jana Semerádová). Své „Bachelor a Master of Music“ tituly získala na Královské konzervatoři v Den Haagu (Wilbert Hazelzet, Kate Clark), souběžně také soukromě navštěvovala hodiny v Anglii a Německu (Lisa Beznosiuk, Rachel Brown, Christophe Hungeburth, Karl Kaiser, Ashley Solomon aj.). Erasmus pobyty strávila na Conservatorio „E. F. Dall'Abaco“ ve Veroně a na Mozarteu v Salzburgu (Marcello Gatti). Michaela dále konzultovala svou hru s velkou řadou světově uznávaných hudebníků z Evropy, Ameriky, Japonska či Austrálie. Její studia podporoval především Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových a za koupi klasicistního nástroje vděčí firmě Adastra. Amatérsky se zabývá také hrou na barokní hoboj a housle.

Michaela se aktivně věnuje koncertní činnosti u nás i v zahraničí. V roce 2014 spoluzaložila soubor Pro Arte Bohemica a v roce 2017 Alrune Duo. V sezóně 2016/17 vystupovala jako první flétnistka a sólistka s Barokním orchestrem Evropské unie (EUBO). Mezi její další orchestrální vystoupení lze jmenovat účinkování s The Amadè Players, Amsterdam Baroque Orchestra, Ars Antiqua Austria, Collegium Marianum, Collegium 1704, Camerata Bachiensis, Czech Ensemble Baroque, De Amsterdamse Cantorijn, Dresden Instrumental-Concert, Irish Baroque Orchestra, Musica Florea, The Feinstein Ensemble, Orchestra of the Age of Enlightenment, {oh!} Orkiestra Historyczna aj.

Michaela soustavně pracuje na odkazu skladatelů původem z Čech, např. za spoluúčasti ČRo natočila a vydala sonáty Václava Vodičky. V současné době se nejvíce zabývá osobností Jiřího Čarta, o němž napsala svou magisterskou práci ohodnocenou prestižní cenou Královské konzervatoře v Haagu. Jiřímu Čartovi dedikovala také svou disertační práci, na které pracuje na JAMU v Brně. Michaela se věnuje i mnoha nehudebním aktivitám, např. je licencovanou instruktorkou snowboardingu.

 

Více informací lze nalézt na: www.michaela-ambrosi.eu

 

 


Předměty, které na naší škole vyučuje:(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Přesunout se na začátek