Oddělení hudební teorie, skladby a dirigování
pedagogové

MgA. Pavel Novák Ph.D.


Studoval skladbu na brněnské konzervatoři u B. Řehoře a na JAMU u prof. M. Ištvana. Studia si rozšiřoval v 90. letech v Londýně na RCM u G. Benjamina a v Paříži na CNS u G. Griseye. Autorsky spolupracuje s našimi předními soubory (Wallingerovo kvarteto, Moens, Kvarteto Bohemia ad. ) a sólisty ( J. Bárta, A. Flajšingerová, Z. Nádeníček ad. ).

Od konce 80.let se datuje jeho spolupráce s anglickými soubory a to především s londýnskými The Schubert Ensemble (Klavírní kvintet, dva klavírní kvartety, klavírní trio) a Composer´s Ensemble (Tři mariánské modlitby, Parafráze na parafrázi na Rigoletta). V posledních letech byl pozván k mezinárodním projektům Chamber Music 2000 a Spectrum 5 (UK).

Vedení prestižních skladatelských kurzů v Dartingtonu a výrazný úspěch premiéry 3. symfonie v Anglii mu otevřely další možnosti v uplatnění v zahraničí (2007).

V současnosti dokončil Jezero nebeských slastí na text P. Gauguina (soprán, trubka, varhany) pro festival v Dartingtonu a cyklus 24 preludií a fug pro klavíristu W. Howarda pro londýnskou premiéru v r. 2007. Od roku 2000 pracuje na celovečerních Pašijích podle sv. Marka pro sóla, 3 komorní sbory a 3 orchestry.

Ze soutěžních úspěchů v poslední době jmenujme 1. cenu v soutěži k 50. výročí založení SFB za jeho 5. symfonii „Prameny milosrdenství a světla v brněnském chrámu sv. Jakuba“.

Po osmiletém působení v orchestru Janáčkovy opery v Brně učí na brněnské konzervatoři hudební teorii a skladbu, v celostátní soutěži Generace Ostrava získali tři jeho žáci (V. König, M. Javorček, L. Doležel) první ceny ve svých kategoriích.

Na pozvání rektora Trinity College hostoval v podzimním semestru 2007 na této londýnské vysoké hudební škole na oddělení skladby.

Ve stejné době byl pozván na univerzitu v Cardiffu a Music College v Birminghamu na přednášky, semináře a provedení skladeb.

Autorovým padesátinám byl věnován koncert v South Bank Centre v podání The Schubert Ensemble, na který navázala anglická premiéra 24 preludií a fug.

V současné době pracuje na violoncellovém koncertu pro Jiřího Bártu, sborech pro brněnskou Kantilénu a 6. smyčcovém kvartetu pro koncert Hawthornova kvarteta na Pražském jaru.

(Publikováno se souhlasem pedagoga.)

Přesunout se na začátek