Oddělení hudební teorie, skladby a dirigování
pedagogové

Fotografie zaměstnance
Mgr. Kamil Bartoň Ph.D.
Dějiny hudby, Historicko-estetický seminář, Současná hudba
Fotografie zaměstnance
MgA. Radim Bednařík
Hlavní obor - skladba, Harmonie, Hudební formy a analýza skladeb, Kompoziční metody 20. století, Kontrapunkt
ročníkový učitel
Fotografie zaměstnance
MgA. Mgr. Patrik Červák
Ansámblový zpěv, Hra partitur a klavírních výtahů, Hudební formy a analýza skladeb, Sborový zpěv, Všeobecná hudební nauka, Všeobecná hudební nauka a dějiny hudby
MgA. Tomáš Hanák
Základy dirigování, Dirigování, Hra partitur a klavírních výtahů, Řízení sboru a instrum. ansámblů, Seminář dirigování
Fotografie zaměstnance
Mgr. Veronika Hanáková
Harmonie, Hudební formy a analýza skladeb, Kontrapunkt
Fotografie zaměstnance
MgA. Radomír Ištvan
Harmonie, Hudební formy a analýza skladeb, Kontrapunkt
Fotografie zaměstnance
Mgr. Stanislav Kummer
Hlavní obor - dirigování, Intonace,  rytmus a sluch. analýza, Orchestrální hra, Řízení sboru a instrum. ansámblů, Soubor smyčcových nástrojů
Fotografie zaměstnance
Mgr. Lucie Lukášová Ph.D.
Český jazyk a literatura, Dějiny hudby, Historicko-estetický seminář, Současná hudba
Fotografie zaměstnance
Mgr. Pavel Malý
Harmonie, Hudební formy a analýza skladeb, Improvizace a hra generálbasu, Kontrapunkt, Nauka o nástrojích
Fotografie zaměstnance
MgA. Pavel Novák Ph.D.
Hlavní obor - skladba
Fotografie zaměstnance
Mgr. Aleš Podařil
Hlavní obor - dirigování, Ansámblový zpěv, Hra partitur a klavírních výtahů, Intonace,  rytmus a sluch. analýza, Korepetice včetně ansámblů, Metodika a praxe řízení vok. a instr. soub., Řízení sboru,  instr. ansámblů a orch., Soubor dechových nástrojů
Mgr. Tomáš Řezníček
Fotografie zaměstnance
MgA. Filip Urban
Intonace a rytmus pro HDU, Intonace,  rytmus a sluch. analýza, Řízení sboru, Všeobecná hudební nauka, Všeobecná hudební nauka a dějiny hudby, Základy dirigování
Fotografie zaměstnance
BcA. Martin Wiesner
Hlavní obor - skladba, Skladba, Instrumentace a aranžování skladeb, Počítačová hudba, Počítačová notografie , Seminář skladby, Všeobecná hudební nauka
vedoucí oddělení
Fotografie zaměstnance
MgA. Kamila Zenklová
Hlavní obor - dirigování, Didaktika a praxe PHV a HN, Dirigování, Intonace,  rytmus a sluch. analýza, Sborová literatura, Sborový zpěv

Přesunout se na začátek