Oddělení hudební teorie, skladby a dirigování
pedagogové

Mgr. Kamil Bartoň Ph. D.
Dějiny hudby, Historicko-estetický seminář, Současná hudba
MgA. Radim Bednařík
Harmonie, Hlavní obor - , Hudební formy a analýza skladeb, Intonace,  rytmus a sluch. analýza, Všeobecná hudební nauka
ročníkový učitel
Mgr. Veronika Hanáková
Harmonie, Hudební formy a analýza skladeb, Intonace,  rytmus a sluch. analýza, Kontrapunkt, Všeobecná hudební nauka a dějiny hudby, Všeobecná hudební nauka
vedoucí oddělení
MgA. Radomír Ištvan
Harmonie, Hudební formy a analýza skladeb, Kontrapunkt, Všeobecná hudební nauka
Mgr. Stanislav Kummer
Hlavní obor - , Intonace,  rytmus a sluch. analýza, Orchestrální hra, Soubor smyčcových nástrojů, Základy dirigování
František Lavička
Dirigování, Hra partitur, Intonace,  rytmus a sluch. analýza, Řízení sboru, Základy dirigování
Mgr. Lucie Lukášová Ph.D.
Český jazyk a literatura, Dějiny hudby, Historicko-estetický seminář, Současná hudba
Mgr. Pavel Malý
Harmonie, Hra partitur a klavírních výtahů, Improvizace a hra generálbasu, Nauka o nástrojích
MgA. Pavel Novák Ph.D.
Harmonie, Hlavní obor - , Hudební formy a analýza skladeb, Instrumentace a aranžování skladeb, Kompoziční metody 20. století, Kontrapunkt
Mgr. Aleš Podařil
Ansámblový zpěv, Hlavní obor - , Hra partitur a klavírních výtahů, Intonace,  rytmus a sluch. analýza, Korepetice včetně ansámblů, Metodika a praxe řízení vok. a instr. soub., Orchestrální literatura, Intonace a rytmus pro HDU
BcA. Martin Wiesner
Harmonie, Hudební formy a analýza skladeb, Instrumentace a aranžování skladeb, Intonace,  rytmus a sluch. analýza, Počítačová hudba, Seminář skladby, Všeobecná hudební nauka a dějiny hudby, Skladba
MgA. Kamila Zenklová
Didaktika a praxe PHV a HN, Dirigování, Hlavní obor - , Sborový zpěv, Soubor dechových nástrojů, Seminář dirigování, Základy dirigování

Přesunout se na začátek