Oddělení hudební teorie, skladby a dirigování
pedagogové

Fotografie zaměstnance
Mgr. Kamil Bartoň Ph. D.
Dějiny hudby, Historicko-estetický seminář, Současná hudba
Fotografie zaměstnance
MgA. Radim Bednařík
Harmonie, Hlavní obor - skladba, Hudební formy a analýza skladeb, Kontrapunkt
ročníkový učitel
MgA. Markéta Brothánková
Hudební formy a analýza skladeb, Kontrapunkt, Seminář skladby, Všeobecná hudební nauka
Mgr. Petra Čtveráčková
Hudební formy a analýza skladeb, Všeobecná hudební nauka a dějiny hudby, Všeobecná hudební nauka
MgA. Tomáš Hanák
Dirigování, Hra partitur a klavírních výtahů, Řízení sboru a instrum. ansámblů, Seminář dirigování, Základy dirigování
Fotografie zaměstnance
Mgr. Veronika Hanáková
Harmonie, Hudební formy a analýza skladeb, Všeobecná hudební nauka a dějiny hudby
Fotografie zaměstnance
MgA. Radomír Ištvan
Harmonie, Hudební formy a analýza skladeb, Kontrapunkt, Všeobecná hudební nauka
Fotografie zaměstnance
Mgr. Stanislav Kummer
Dirigování, Intonace,  rytmus a sluch. analýza, Orchestrální hra, Řízení sboru a instrum. ansámblů, Soubor smyčcových nástrojů
Fotografie zaměstnance
František Lavička
Dirigování, Intonace,  rytmus a sluch. analýza, Řízení sboru, Řízení sboru a instrum. ansámblů, Základy dirigování
Fotografie zaměstnance
Mgr. Lucie Lukášová Ph.D.
Český jazyk a literatura, Dějiny hudby, Historicko-estetický seminář, Současná hudba
Fotografie zaměstnance
Mgr. Pavel Malý
Harmonie, Hra partitur, Hra partitur a klavírních výtahů, Improvizace a hra generálbasu, Nauka o nástrojích, Všeobecná hudební nauka
Fotografie zaměstnance
MgA. Pavel Novák Ph.D.
Hlavní obor - skladba
Fotografie zaměstnance
Mgr. Aleš Podařil
Ansámblový zpěv, Hlavní obor - dirigování, Intonace,  rytmus a sluch. analýza, Řízení sboru,  instr. ansámblů a orch., Soubor dechových nástrojů
Fotografie zaměstnance
BcA. Martin Wiesner
Hlavní obor - skladba, Hudební formy a analýza skladeb, Instrumentace a aranžování skladeb, Kontrapunkt, Počítačová hudba, Skladba, Počítačová notografie
vedoucí oddělení
Fotografie zaměstnance
MgA. Kamila Zenklová
Didaktika a praxe PHV a HN, Hlavní obor - dirigování, Intonace,  rytmus a sluch. analýza, Sborový zpěv, Intonace a rytmus pro HDU, Základy dirigování

Přesunout se na začátek