Oddělení hudební teorie, skladby a dirigování
pedagogové

Mgr. Kamil Bartoň Ph. D.
dějiny hudby, současná hudba, historicko-estetický seminář
MgA. Radim Bednařík
všeobecná hudební nauka, harmonie, nauka o hudebních formách a analýza skladeb, nauka o kontrapunktu
ročníkový učitel
Mgr. Veronika Hanáková
všeobecná hudební nauka, harmonie, nauka o hudebních formách a analýza skladeb
MgA. Radomír Ištvan
všeobecná hudební nauka, harmonie, nauka o hudebních formách a analýza skladeb, nauka o kontrapunktu, skladba, seminář skladby
Mgr. Stanislav Kummer
intonace, rytmus a sluchová analýza, dirigování, orchestrální hra, soubor smyčcových nástrojů, seminář dirigování
František Lavička
všeobecná hudební nauka, dirigování, ansámblový zpěv, seminář dirigování
Mgr. Lucie Lukášová Ph.D.
dějiny hudby, současná hudba, historicko-estetický seminář, český jazyk a literatura, angličtina, Úvod do estetiky
vedoucí oddělení
Mgr. Pavel Malý
intonace, rytmus a sluchová analýza, všeobecná hudební nauka, harmonie, nauka o nástrojích, nauka o hudebních formách a analýza skladeb, nauka o kontrapunktu, improvizace a hra generálbasu
MgA. Pavel Novák Ph.D.
všeobecná hudební nauka, harmonie, nauka o hudebních formách a analýza skladeb, nauka o kontrapunktu, skladba, instrumentace a aranžování skladeb, kompoziční metody 20. století
Mgr. Aleš Podařil
intonace, rytmus a sluchová analýza, dirigování
BcA. Martin Wiesner
intonace, rytmus a sluchová analýza, všeobecná hudební nauka, harmonie, nauka o hudebních formách a analýza skladeb
MgA. Kamila Zenklová
dirigování, sborový zpěv, soubor dechových nástrojů

Přesunout se na začátek