Oddělení hudební teorie, skladby a dirigování
pedagogové

MgA. Radim Bednařík


*1979, Hodonín


Po maturitě na obchodní akademii začal studovat skladbu na brněnské Konzervatoři ve třídě Radomíra Ištvana, kde v roce 2002 maturoval skladbou

Exodus

pro dva klavíry. V témže roce byl přijat na HAMU v Praze, na katedru skladby do třídy prof. Ivany Loudové. Bakalářskou kompozicí byl

Koncert pro smyčcové a bicí nástroje

(2005) a magisterskou prací je skladba

„Strome, kdybys tak promluvil…” – památce Jiřího Ortena

(2007). Obě premiérovala Filharmonie Hradec Králové v Rudolfinu.

V kompozici se věnuje zejména instrumentální tvorbě (mimo zmíněné absolventské práce např.: Duo pastorale per oboe e percussioni; Trio pro clarinet, cello a klavír; Studie pro dva hráče na bicí nástroje; Solo per basso, Meditace pro varhany ad.) a občas také scénické (např.: Labyrint /FAMU/; Ať kvetou lásky /HAMU/).

Na konzervatoři působí od roku 2005 jako učitel hudebně-teoretických předmětů.

Předměty, které na naší škole vyučuje: Harmonie, Hlavní obor - , Hudební formy a analýza skladeb, Intonace,  rytmus a sluch. analýza, Všeobecná hudební nauka

ročníkový učitel

(Publikováno se souhlasem pedagoga.)

Přesunout se na začátek