Z historie oddělení

Ohlédnutí za historií hudebně teoretického útvaru

V následujícím seznamu jsou uvedena jména osobností, jež absolvovaly brněnskou konzervatoř a poté na škole pedagogicky působily. Ze seznamu vyplývá, že škola dokázala od svého vzniku (1919) až do dnešní doby z řad svých studentů vychovávat budoucí učitele také na hudebně teoretickém útvaru. Není bez zajímavosti, že s výjimkou let 1978 a 1979 (s krátkodobými přestávkami) zastávali funkci ředitele a také zástupce ředitele právě skladatelé a dirigenti tohoto útvaru.

První pedagogové

Leoš Janáček

1919 -1924 – skladba, odborné předměty

Jaroslav Kvapil

1919 -1947- skladba, odborné předměty, klavír

Vilém Petrželka

1919 -1952 – skladba, odborné předměty, 1944 -1945 – zástupce ředitele

Osvald Chlubna

1919-1937, 1953 -1959 – odborné předměty, hudební teorie

Jan Kunc

1919-1945 – skladba, hudební teorie, 1923-1945 – ředitel

Dále

Zdeněk Chalabala

1923 – absolutorium (skladba, dirigování), 1921-1928 – orchestrální hra, dechové ansámbly

Theodor Schaefer

1926 – absolutorium (skladba, dirigování), 1938 –1964 – skladba, hudební teorie

František Suchý

1927 – absolutorium (skladba, hoboj), 1941 -1968 – skladba, hudební teorie, hoboj, komorní hra

Karel Horký

1945 -1974 – hudební teorie, 1963 -1964 – zástupce ředitele, 1964 -1974 – ředitel

Miroslav Barvík

1942 – absolutorium (skladba, dirigování), 1945 -1967 – hudební teorie, odborné předměty, dějiny hudby, historicko estetický seminář

Zbyněk Mrkos

1943 – absolutorium (skladba, dirigování), 1947 -1979 – dirigovaní, hudební teorie, intonace, rytmus a sluchová analýza, orchestrální hra 1966 -1979 – zástupce ředitele

Jiří Waldhans

1948 – absolutorium (dirigování), 1967-1974 – dirigování

Alois Veselý

1952 – absolutorium (dirigování), 1980 -1990 – 1964 – skladba, hudební teorie

Jan Řezníček

1955 – absolutorium (varhany), 1959 -1993 – sborový zpěv, intonace, rytmus a sluchová analýza, 1990 -1993 – ředitel

Jaroslav Brož

1960 -1978 – dirigování, orchestrální hra, intonace, rytmus a sluchová analýza, 1964 -1966 – zástupce ředitele, 1974 -1978 – ředitel

Jan Ducháň

1956 – absolutorium (skladba), 1963-199 – skladba, hudební teorie

Vzpomenuti by měli být někteří absolventi, kteří sice později na konzervatoři neučili, ale významně se zapsali v hudebním světě:

František Jílek

absolutorium 1936 (skladba, dirigování)

Miloš Konvalinka

absolutorium 1943 (skladba, dirigování)

Jan Novák

absolutorium 1946 (skladba, dirigování)

Gustav Křivinka

absolutorium 1950 (skladba)

Richard Novák

absolutorium 1955 (skladba)

František Belfín

absolutorium 1964 (dirigování)

Přesunout se na začátek