Oddělení hudební teorie, skladby a dirigování

Vyučující na oddělení hudební teorie, skladby a dirigování poskytují vzdělání studentům hudebních oborů a herectví v předmětech povinných:

 • Intonace, rytmus a sluchová analýza
 • Všeobecná hudební nauka
 • Nauka o nástrojích (mimo studentů herectví)
 • Dějiny hudby
 • Nauka o hudebních formách a analýza skladeb(mimo studentů herectví)
 • Nauka o kontrapunktu(mimo studentů herectví)
 • Současná hudba(mimo studentů herectví)
 • Historicko-estetický seminář
 • Ansámblový zpěv(pro studenty herectví)
 • Odborná příprava(netýká se studentů herectví)
 • Sborový zpěv(netýká se oboru zpěv, studenti zpěvu studují komorní sborový a ansámblový zpěv)
 • Orchestrální hra(netýká se oborů zpěv, dirigování, skladba)
 • Soubor smyčcových nástrojů
 • Soubor dechových nástrojů
 • Základy dirigování(týká se oboru hra na varhany)
Přesunout se na začátek