Skladba

Hlavního oboru skladba se týkají tyto předměty:

 • Hra partitur(také pro obor hra na varhany)
 • Improvizace a hra generálbasu
 • Dirigování
 • Řízení sboru a instrumentálních souborů
 • Seminář skladby
 • Instrumentace a aranžování skladeb
 • Kompoziční metody 20. století
 • Počítačová hudba

Cílem studia kompozice na konzervatoři je zvládnutí řemeslných základů a nalezení vlastních tvůrčích a estetických názorů. Současně jsou studenti vedeni k poznávání jiných kompozičních metod a způsobu hudebního vyjadřování. Výsledky studijního úsilí mohou studenti prakticky ověřovat a vzájemně konfrontovat na seminářích, veřejných večírcích a koncertech.


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Skladba

Uchazeči o studium oboru hudba studijního zaměření skladba předloží vlastní skladebné pokusy a zkušební komise ověří schopnost jednoduché harmonizace krátkého melodicko-rytmického celku, např. lidové písně příp. i schopnost improvizace na její téma na klavír

Na uchazeče se kladou zvýšené nároky na hudebně teoretické znalosti, celkovou hudebnost, sluchovou dispozici, hudební představivost a orientaci v hudebních stylech. Předpokládá se zběhlost a pohotovost ve hře na klavír a schopnost hry z listu.

Požadovaná látka ke zkoušce z klavírní hry:

 • všechny stupnice durové a mollové kombinovaným způsobem v rozsahu 4 oktáv
 • všechny akordy – velké rozklady kvintakordu dur i moll s obraty kombinovaným způsobem v rozsahu 4 oktáv
 • C. Czerny op. 299 (Škola zběhlosti) – tři etudy různého technického zaměření event. J.B.Cramer – dvě etudy různého technického zaměření (technika pravé ruky, technika levé ruky, rozkladová technika)
 • J. S. Bach – jedna dvouhlasá popř. trojhlasá invence
 • jedna skladba z období klasicismu (rychlá věta ze sonáty)
 • jedna skladba z období romantismu nebo skladba 20. století

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

Přesunout se na začátek