Kurzy pro mladé talenty


informace pro účastníky 2021/22

Termíny výuky teorie v 1. pololetí šk. roku 2021/22:

  • 22. 10. 2021
  • 19. 11. 2021
  • 17. 12. 2021
  • 14. 1. 2022

Začátky výuky vždy v 15:00.
Skupina 1 na č. 58 – výtahem do 3. patra, doprava, na konci budovy po schodech 1 patro dolů.
Skupina 2 na č. 60 – výtahem do 3. patra, doprava, na konci budovy po schodech 1 patro dolů.

Rozdělení do skupin dostanou účastníci mailem.


Konzervatoř Brno nabízí ve školním roce 2021/22 další ročník oblíbeného programu

„Kurzy pro mladé talenty“

ve věku 12 – 20 roků.

Informace o kurzech:

Lektoři: Renomovaní pedagogové a výkonní umělci.

Cíl: rozšíření nástrojových i hudebně teoretických dovedností a znalostí, příprava na další studium v oboru.

Obory: z nabídky oborů, vyučovaných v Konzervatoři Brno, jsou Kurzy pro mladé talenty organizovány pro:

Klavír*, varhany*, cembalo*, skladba*, dirigování*, housle*, viola**, violoncello**, kontrabas**, harfa**, flétna*, zobcová flétna*, klarinet**, hoboj**, fagot**, saxofon*, lesní roh**, trubka*, trombon**, tuba**, bicí nástroje*, kytara*, akordeon*, cimbál*, zpěv*.

Podmínka přijetí:

Pro omezený počet míst musí každý uchazeč projít výběrovou přehrávkou/předzpíváním. Všichni přihlášení budou o termínu jejich předehrávky informováni mailem na adresu zadanou v přihlášce  (termín bude případně možné dohodnout individuálně v rámci příslušného oddělení.) 

Výběrové předzpívání pro obor zpěv se koná v úterý 15. 6. 2021 od 14 hod. na učebně č. 56. Zpěváci si připraví 1 lidovou a 1 umělou píseň.

Přihlášku najdete na konci této stránky.

Uzávěrka přihlášek je 14. června 2021.

Varianty účasti a ceny:

Účastníci konající ve šk. roce 2020/21
povinnou školní docházku
obory ozn. *obory ozn. **
Celoroční kurz  
(16 hodin hlavního oboru + 8 hodin hudební teorie)
5500,- Kč3500,- Kč
Pololetní kurz   
(8 hodin hlavního oboru + 4 hodiny hudební teorie)
2800,- Kč2300,-Kč
Účastníci do 20 let s ukončenou
povinnou školní docházkou
všechny obory
Celoroční kurz  
(16 hodin hlavního oboru + 8 hodin hudební teorie)
6000,- Kč
Pololetní kurz   
(8 hodin hlavního oboru + 4 hodiny hudební teorie)
3100,- Kč

Délka vyučovací hodiny je 60 minut. Výuka hlavního oboru bude probíhat od září 2020 individuálně dle domluvy s vyučujícím, termíny výuky teorie budou k dispozici do konce září 2020.

Uzávěrka přihlášek je 14. června 2021.

PŘIHLÁŠKA PRO ROČNÍK 2021/22 ZDE


Kontakty:

Veškeré Vaše dotazy zodpoví koordinátor KMT Pavel Bureš:

pavel.bures@konzervator.euPoslední úprava této stránky – Pavel Bureš, 16. 9. 2021 14:09.

Přesunout se na začátek