Kurzy pro mladé talenty

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY 2019/20

termíny výuky teorie ve 2. pololetí šk. roku 2019/20:

  • 28. 2.
  • 27. 3.
  • 24. 4.
  • 22. 5.

Začátky výuky vždy v 15:00 (skupiny 1 a 2) a v 16:00 (skupiny 3 a 4).
Skupina 1 a 3 na č. 58 – výtahem do 3. patra, doprava, na konci budovy po schodech 1 patro dolů 
Skupina 2 a 4 na č. 60 – výtahem do 3. patra, doprava, na konci budovy po schodech 1 patro dolů 

Rozdělení do skupin dostali účastníci mailem.

Konzervatoř Brno

nabízí ve školním roce 2019/20 další ročník oblíbeného programu

„Kurzy pro mladé talenty“

ve věku 12 – 20 roků.

Informace o kurzech:

Lektoři: Renomovaní pedagogové a výkonní umělci.

Cíl: rozšíření nástrojových i hudebně teoretických dovedností a znalostí, příprava na další studium v oboru.

Obory: z nabídky oborů, vyučovaných v Konzervatoři Brno, jsou Kurzy pro mladé talenty organizovány pro:

Klavír*, varhany*, cembalo*, skladba*, dirigování*, housle*, viola**, violoncello**, kontrabas**, harfa**, flétna*, zobcová flétna*, klarinet**, hoboj**, fagot**, saxofon*, lesní roh**, trubka*, trombon**, tuba**, bicí nástroje*, kytara*, akordeon*, cimbál*, zpěv*.

Podmínka přijetí:

Pro omezený počet míst musí každý uchazeč projít výběrovou přehrávkou/předzpíváním, která se bude konat v polovině června 2019 na Konzervatoři Brno. Všichni přihlášení budou o termínu jejich předehrávky/předzpívání informováni mailem na adresu zadanou v přihlášce  (termín bude případně možné dohodnout individuálně v rámci příslušného oddělení.) 
Zpěváci si připraví 1 lidovou a 1 umělou píseň.

Varianty účasti a ceny:

Účastníci konající ve šk. roce 2019/20
povinnou školní docházku
obory ozn. *obory ozn. **
Celoroční kurz  
(16 hodin hlavního oboru + 8 hodin hudební teorie)
5500,- Kč3500,- Kč
Pololetní kurz   
(8 hodin hlavního oboru + 4 hodiny hudební teorie)
2800,- Kč2300,-Kč
Účastníci do 20 let s ukončenou
povinnou školní docházkou
všechny obory
Celoroční kurz  
(16 hodin hlavního oboru + 8 hodin hudební teorie)
6000,- Kč
Pololetní kurz   
(8 hodin hlavního oboru + 4 hodiny hudební teorie)
3100,- Kč

Délka vyučovací hodiny je 60 minut. Výuka hlavního oboru bude probíhat od září 2019 individuálně dle domluvy s vyučujícím, termíny výuky teorie budou k dispozici do konce září 2019.


Kontakty:

Veškeré Vaše dotazy zodpoví koordinátor KMT Pavel Bureš:

pavel.bures@konzervator.eu

Přesunout se na začátek