Kurzy pro mladé talenty

Informace pro účastníky v letošním šk. roce 2022/23

Termíny výuky teorie ve 2. pololetí:

  • 24. 2. 2023
  • 24. 3. 2023
  • 21. 4. 2023
  • 19. 5. 2023

Vzhledem ke změně počtu účastníků ve 2. pololetí jsme museli u některých změnit skupinu a čas výuky teorie. Skupina č. 1 a č. 4 zůstávají beze změny. Skupiny 2 a 3 a nově příchozí jsme sloučili do jedné skupiny č. 2.

Nové rozdělení skupiny dostali účastníci mailem na kontaktní adresy 14. 2. 2023.

Začátky výuky vždy v 15:00 (skupiny 1 a 2) a v 16:00 (skupina 4).

Pokud se nemůžete výuky teorie zúčastnit a chcete učební materiály, napište na: veronika.hanakova@konzervator.eu


Konzervatoř Brno nabízí ve školním roce 2023/24 další ročník oblíbeného programu

„Kurzy pro mladé talenty 2023/24“

ve věku 12 – 20 roků.

Informace o kurzech:

Lektoři: Renomovaní pedagogové a výkonní umělci.

Cíl: rozšíření nástrojových i hudebně teoretických dovedností a znalostí, příprava na další studium v oboru.

Obory: z nabídky oborů, vyučovaných v Konzervatoři Brno, jsou Kurzy pro mladé talenty organizovány pro:

Klavír*, varhany*, cembalo*, skladba*, dirigování*, housle*, viola**, violoncello**, kontrabas**, harfa**, flétna*, zobcová flétna*, klarinet**, hoboj**, fagot**, saxofon*, lesní roh**, trubka*, trombon**, tuba**, bicí nástroje*, kytara*, akordeon*, cimbál*, zpěv*.

Podmínka přijetí:

Pro omezený počet míst musí každý uchazeč projít výběrovou přehrávkou/předzpíváním.
Všichni přihlášení budou o termínu jejich předehrávky informováni mailem na adresu zadanou v přihlášce  (termín bude případně možné dohodnout individuálně v rámci příslušného oddělení). 

Výběrové předzpívání pro obor zpěv se koná 15. 6. 2023 ve 14:00 hodin v učebně č. 56. Uzávěrka přihlášek pro obor zpěv je 12. 6. 2022. Zpěváci si připraví 1 lidovou a 1 umělou píseň.

Přihlášku najdete na konci této stránky.

Varianty účasti a ceny:

Účastníci konající ve šk. roce 2020/21
povinnou školní docházku
obory ozn. *obory ozn. **
Celoroční kurz  
(16 hodin hlavního oboru + 8 hodin hudební teorie)
5500,- Kč3500,- Kč
Pololetní kurz   
(8 hodin hlavního oboru + 4 hodiny hudební teorie)
2800,- Kč2300,-Kč
Účastníci do 20 let s ukončenou
povinnou školní docházkou
všechny obory
Celoroční kurz  
(16 hodin hlavního oboru + 8 hodin hudební teorie)
6000,- Kč
Pololetní kurz   
(8 hodin hlavního oboru + 4 hodiny hudební teorie)
3100,- Kč

Délka vyučovací hodiny je 60 minut. Výuka hlavního oboru bude probíhat od září 2023 individuálně dle domluvy s vyučujícím, termíny výuky teorie budou k dispozici do konce září 2023.

PŘIHLÁŠKA PRO ROČNÍK 2023/24 ZDE


Kontakty:

Veškeré Vaše dotazy zodpoví koordinátor KMT Pavel Bureš:

pavel.bures@konzervator.eu

Přesunout se na začátek