Kurzy DVPP – zpěv

Vážení kolegové, milí přátelé, pěvecké  oddělení  brněnské  konzervatoře  v  letošním roce nabízí další vzdělávací program určený pedagogům zpěvu základních,  středních  a  vyšších  odborných  škol  a konzervatoří.   

Současné pěvecké metody
v souvislosti s historií pěveckého umění II.

Vzdělávací program je akreditován MŠMT pro DVPP: 
Rozhodnutí o akreditaci č.j. 17033/2019-1-565 zde.

Vzdělávací program navazuje na předchozí vzdělávací programy, letos s ještě bohatší nabídkou praktických ukázek. Naše pozvání přijala sopranistka Natalia Romanová, uznávaná operní pěvkyně i pedagog. Současnou sborovou problematikou se budou zabývat MgA. Eva Kalousková a MgA. Katarína Duchoňová, Ph.D. Navážeme na již uskutečněné semináře s Mgr. Lubomírem Pelechem, tentokrát na téma metody výuky. MgA. Martin Franze představí pěveckou literaturu současnosti a program na úpravu notového materiálu. Praktickou částí seminářů bude hlasově-pohybový workshop s Mgr. art. Dominikou Donigou. Oslovili jsme rovněž Mgr. art. Ivanu Rusko, mladou sólistku operního souboru v Kolíně nad Rýnem s inspirativním průběhem pěvecké kariéry.  

Informační leták a přihlášku stáhnete zde.

Přihlášku zašlete nejlépe do 10. září 2019 na e-mail: 
soboty.zpev@konzervator.eu 

a/nebo na adresu: 
Konzervatoř Brno 
Mgr.Petr Julíček     
tř. Kpt. Jaroše 45,  
662 54 Brno 


Cena vzdělávacího programu je 3 300 Kč. Po přihlášení Vám bude zaslána faktura k proplacení.  

Veškeré další informace, program atd. najdete v letáku.


Přesunout se na začátek