Oddělení strunných nástrojů
pedagogové

Mgr. Miroslav Kovář

Fotografie zaměstnance

*1959

Studoval hru na housle na konzervatoři v Brně u prof. Jana Stanovského a hru na violu u prof. Aloise Moráně. V roce 1985 absolvoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně ve violové třídě Prof. Jiřího Kratochvíla, dlouholetého člena Janáčkova kvarteta.

Již od dob studií vyvíjel činnost jako sólista, komorní i orchestrální hráč. Premiéruje soudobé skladby, z nichž mnohé jsou mu dedikovány. Dvacet let působil jako violista Brněnského komorního orchestru, z toho 12 let jako vedoucí skupiny. Měl stálé angažmá v operním orchestru Národního divadla v Brně a šest let byl členem Státní filharmonie Brno. V současné době je prvním violistou komorního orchestru Musici Boemi.

Jako komorní hráč je od roku 1986 violistou Wallingerova kvarteta, s nímž dosud vystoupil na stovkách koncertů ve třech světadílech. Od roku 1989 působí jako pedagog hry na violu na konzervatoři v Brně. Jeho žáci studují na českých i zahraničních vysokých školách (Brno, Praha, Basel, Karlsruhe, Lübeck, Aachen), uplatňují se jako komorní hráči (Graffovo kvarteto, Matysovo kvarteto, Gioia kvartet), jsou členy mnoha profesionálních orchestrálních těles.

Kromě koncertní a pedagogické činnosti je zván do porot smyčcových a komorních soutěží. Od roku 2003 do listopadu 2008 vykonával funkci statutárního zástupce ředitele brněnské konzervatoře.


Předměty, které na naší škole vyučuje: Hlavní obor - viola, Hra na příbuzný nástroj, Vyučovací praxe hlavního oboru(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Fotografie zaměstnance
Přesunout se na začátek