Oddělení strunných nástrojů
pedagogové

doc. Miloš Vacek

Fotografie zaměstnance
Studoval v Brně hru na housle jak na konzervatoři, tak na JAMU (Janáčkova akademie múzických umění). V roce 1982 se zúčastnil národní soutěže Beethovenův Hradec, kde mu byla udělena čtvrtá cena. O čtyři roky později získal diplom na houslové soutěži v Písku a na mezinárodním festivalu Pražské jaro. V roce 1987 se stal členem Slovenského komorního orchestru, s tímto orchestrem vystupoval také jako sólista. Od roku 1995 je pedagogem brněnské konzervatoře, od roku 2003 také pedagogem JAMU.

Předměty, které na naší škole vyučuje: Hlavní obor - housle(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Fotografie zaměstnance
Přesunout se na začátek