Oddělení strunných nástrojů
pedagogové

MgA. Štěpán Graffe

Fotografie zaměstnance

MgA. Štěpán Graffe je absolventem Konzervatoře Brno (MgA. Jiří Besperát) a HF JAMU (ve třídě prof. R. Šťastného). Od roku 1997 je primáriem Graffova kvarteta, se kterým koncertoval na pódiích koncertních sálů třech světadílů (opakovaně Dvořákova síň pražského Rudolfina, Spivey Hall v americké Atlantě, Chicago Chamber Music Society atd.) a na významných hudebních festivalech (např. Pražské jaro, Bratislavské hudobné slávnosti, Moravský podzim ad.). Je rovněž uměleckým vedoucím komorního orchestru Ars Collegium, se kterým vystoupil na mnoha koncertech doma i v zahraničí rovněž jako sólista . Se svou manželkou Magdalenou koncertuje v houslovém DUO LYRIKO. Při sólových recitálech spolupracuje s předním českým klavíristou Igorem Ardaševem. Od roku 2009 vyučuje hru na housle na Konzervatoři Brno, od roku 2014 je vedoucím vzdělávacího cyklu Smyčcové soboty a Brněnských smyčcových kurzů. Od roku 2010 působí také na Mezinárodních interpretačních kurzech L. Janáčka a B. Martinů v Turnově. Je pravidelně zván do odborných porot houslových soutěží, v posledních letech předsedal porotám Mezinárodní houslové soutěže Josefa Muziky v Nové Pace a mezinárodní soutěže O cenu Václava Krůčka v Novém Jičíně.

graffequartet.unas.cz


Předměty, které na naší škole vyučuje: Hlavní obor - housle, Vyučovací praxe hlavního oboru(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Fotografie zaměstnance
Přesunout se na začátek