Oddělení strunných nástrojů
pedagogové

MgA. Miroslav Zicha

Fotografie zaměstnance
Studoval brněnskou konzervatoř a Janáčkovu akademii múzických umění u prof. B.Havlíka. Vzdělání si doplnil aspirantským studiem u prof. M. Sádla a účastí na interpretačních kurzech u  prof. E. Rautia. Během studia se zúčastnil řady soutěží, z nichž nejvýznamnější byla mezinárodní soutěž v Mnichově v roce 1984. Od roku 1985 působí pedagogicky na brněnské konzervatoři a od roku 1995 také na JAMU v Brně. Vedle pedagogické práce se intenzivně věnuje komorní hře. V letech 1985 – 1999 působil v Triu Bohuslava Martinů (1985 – 1999), s nímž koncertoval v řadě evropských zemí. Od roku 1999 je členem Moravského klavírního tria.

Předměty, které na naší škole vyučuje: Hlavní obor - violoncello, Dějiny a literatura hlavního oboru, Interpretační seminář, Komorní hra, Metodika hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Fotografie zaměstnance
Přesunout se na začátek