Oddělení strunných nástrojů
pedagogové

Mgr. Martin Šranko

Fotografie zaměstnance
Martin Šranko vystudoval hru na kontrabas na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži ve třídě Miloslava Gajdoše a pokračoval na JAMU v Brně u Prof. Jiřího Bortlíčka. Působí jako zástupce vedoucího skupiny kontrabasů ve Filharmonii Brno a také jako pedagog hry na kontrabas na Konzervatoři Brno. Sólově vystupoval s komorním orchestrem Capella Barocca Kroměříž, Komorním orchestrem JAMU, Brněnským komorním orchestrem a Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín atd. Ve svém volném čase se také aktivně podílí na činnosti České společnosti kontrabasistů a jejích každoročních interpretačních kurzech.

Předměty, které na naší škole vyučuje: Hlavní obor - kontrabas, Dějiny a literatura hlavního oboru, Hra z listu a studium orch. sól, Interpretační seminář, Metodika hlavního oboru, Seminář umělecké praxe, Vyučovací praxe hlavního oboru(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Fotografie zaměstnance
Přesunout se na začátek