Oddělení strunných nástrojů
pedagogové

prof. MgA. František Novotný

Fotografie zaměstnance

https://frantiseknovotny.com/

František Novotný se narodil 28.3.1964 ve Znojmě, kde začal navštěvovat LŠU (dnešní ZUŠ) u L.Pospíchala. Ve studiích houslí pokračoval na brněnské konzervatoři pod vedením prof. B. Kotmela st., na JAMU ve třídě prof. B. Smejkala a v zahraničí u věhlasných virtuosů a pedagogů Zakhara Brona a Viktora Treťjakova. Vítězství, laureátské tituly a zvláštní ocenění obdržel ve více než dvaceti soutěžích (např. Kociánova soutěž, Concertino Praga, Beethovenova soutěž v Hradci, Ševčíkova v Písku, P. I. Čajkovského v Moskvě, Pražské jaro, Premio Paganini v Janově, International competition v Tokiu). Je nositelem ceny italské rozhlasové a televizní společnosti RAI a medaile H. Wieniawského.

Svůj mimořádně široký repertoár (čítající např. více než padesát titulů s orchestrem) uplatňuje ve spolupráci s předními symfonickými tělesy u nás (Česká filharmonie, Pražská komorní filharmonie, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, SFB) i v zahraničí, kromě vystupování na domácí scéně (Pražské jaro, Moravský podzim, Janáčkův máj) koncertuje na významných pódiích evropských zemí (Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Lucembursko, Polsko, Španělsko, Švýcarsko, Rakousko, Německo, Holandsko, Velká Británie), Japonska (Suntory Hall, Tokyo Bunka Kainkan, Izumi Hall) a Spojených států amerických (Carnegie Hall).

Realizuje nahrávky CD pro zahraniční i naše firmy, spolupracuje s řadou rozhlasových a televizních společností (ČRo, WNYC - New York, WAMC - Albany, NHK).

Spolu se sólistickou činností se věnuje také výuce mladých talentů. Působí jako docent houslové hry na Hudební fakultě JAMU, kde byl jmenován rektorem do Umělecké rady, pravidelně učí i na mistrovských kurzech (ČR, Japonsko, USA) a je zván do porot mezinárodních houslových soutěží v zahraničí i u nás.

Po r.1989 se začal m.j. věnovat i představování děl v českém prostoru málo známých skladatelů. Kromě mnoha skladeb pro sólové housle (Jan Novák) či housle s klavírem (A. Copland) uvedl v československých a českých premiérách např. Bernsteinovu „Serenade after Plato's Symposium“, houslové koncerty E. W. Korngolda, S. Barbera a M. Rózsy. K významným dramaturgickým počinům patří také vydání CD se sonátami E.W.Korngolda a R. Strausse, které František Novotný natočil spolu s pianistou Sergueiem Milsteinem (laureátem řady mezinárodních klavírních soutěží), s nímž spolupracuje od r. 1993.

Spolu s prezidentem Korngold Society dr. Carrollem inicioval vznik Korngoldova centra ve skladatelově rodném Brně (otevřeno v Domě pánů z Kunštátu v prosinci 2004).

K nejvýraznějším uměleckým aktivitám v sezóně 2005/6 patří např. realizace dalších dvou nových CD, uvedení Bernsteinovy Serenády na Bratislavských hudebních slavnostech (SOČR, dirigent R. Paternostra, září 2005), Korngoldova houslového koncertu v prestižním salcburském sále Festspielhaus (Slovenská filharmonie, dirigent V. Válek, duben 2006), nastudování Komorního koncertu pro housle, klavír a třináct dechových nástrojů Albana Berga (považovaného za nejobtížnější koncertantní dílo) pro Pražské jaro a Janáčkův máj (Komorní harmonie, dirigent L. Pešek, květen 2006), jedenácté koncertní turné do Japonska (červen – červenec 2006) a koncerty na mezinárodních festivalech ve Španělsku (Komorní orchestr Amadeus z Poznaně, srpen 2006).

www.arskoncert.cz/cz/umelci/?id=89


Předměty, které na naší škole vyučuje: Hlavní obor - housle(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Přesunout se na začátek