Hudebně dramatické oddělení
pedagogové

Mgr. Pavel Bartůněk
Step
Kateřina Francová
Metodika a vyuč. praxe hlav. oboru
MgA. Roman Groszmann
Jevištní praxe, Metodika hlavního oboru, Hlavní obor - herectví
Tereza Groszmannová
Jevištní mluva, Umělecký přednes
Bc. Kubinová Hana
Taneční výchova
Pavla Hlaváčková
Michaela Hudečková
Líčení
Mgr. Robert Jícha
Umělecký přednes
Mgr. Ivana Kloubková
Taneční výchova
MgA. Hana Kobzová
Zpěv a šanson
vedoucí oddělení
statutární zástupkyně ředitele
Ladislav Kolář
Jevištní praxe, Hlavní obor - herectví
MgA. Jan Kruba
Jevištní pohyb
Iva Kružíková
Zpěv a šanson
Erika Kubálková
Jevištní mluva, Jevištní pohyb
Jana Matysová
Zpěv a šanson
MgA. Eva Novotná
Hlavní obor - herectví
Mgr. Jaroslava Ondrušová
Zpěv a šanson
Mgr. Věra Sasínková
Jevištní mluva, Umělecký přednes
Zuzana Skálová
Dějiny divadla, Jevištní mluva, Teorie divadla a rozbor dramatu, Umělecký přednes
MgA. Aleš Slanina
Jevištní mluva, Hlavní obor - herectví
Mgr. Monika Šťastná
Tělesná výchova, Akrobacie
ročníkový učitel
Hana Vašáková Dis.
Mgr. Aleš Zbořil
Práce před kamerou a mikrofonem
MgA. Kateřina Zezulová
Zpěv a šanson
výchovný poradce
ročníkový učitel
Přesunout se na začátek