Hudebně dramatické oddělení
pedagogové

Mgr. Pavel Bartůněk
vyučovatelská praxe, metodika, step
Kateřina Francová
metodika
MgA. Roman Groszmann
hlavní obor - herecká výchova
Tereza Groszmannová
Bc. Kubinová Hana
taneční výchova
Pavla Hlaváčková
líčení
Mgr. Ivana Kloubková
taneční výchova
MgA. Hana Kobzová
zpěv, Šanson
vedoucí oddělení
statutární zástupkyně ředitele
Ladislav Kolář
hlavní obor - herecká výchova
MgA. Jan Kruba
Šerm
Erika Kubálková
jevištní mluva
Jana Matysová
zpěv, Šanson
MgA. Eva Novotná
hlavní obor - herecká výchova
Mgr. Jaroslava Ondrušová
Mgr. Věra Sasínková
hlavní obor - herecká výchova, jevištní mluva, umělecký přednes
Zuzana Skálová
dějiny divadla, teorie divadla a rozbor dramatu
MgA. Aleš Slanina
Mgr. Monika Šťastná
akrobacie
ročníkový učitel
Hana Vašáková Dis.
MgA. Kateřina Zezulová
zpěv, Šanson
výchovný poradce
ročníkový učitel
Přesunout se na začátek