Hudebně dramatické oddělení
pedagogové

Mgr. Pavel Bartůněk
Step
Fotografie zaměstnance
MgA. Roman Groszmann
Hlavní obor - herectví, Jevištní praxe, Metodika a vyuč. praxe hlav. oboru
Fotografie zaměstnance
Tereza Groszmannová
Jevištní mluva, Umělecký přednes
Michaela Hudečková
Líčení
Fotografie zaměstnance
PhDr. Jarmila Janíčková
Hlasová výchova, Zpěv a šanson
Fotografie zaměstnance
Mgr. Ivana Kloubková
Taneční výchova
Fotografie zaměstnance
MgA. Hana Kobzová
Zpěv a šanson
statutární zástupkyně ředitele
vedoucí oddělení
Fotografie zaměstnance
Ladislav Kolář
Hlavní obor - herectví
Fotografie zaměstnance
MgA. Jan Kruba
Jevištní pohyb
Fotografie zaměstnance
MgA. Iva Kružíková
Zpěv a šanson, Cizí jazyk - italština                
Fotografie zaměstnance
Erika Kubálková
Jevištní mluva, Jevištní pohyb
Fotografie zaměstnance
Jana Matysová
Zpěv a šanson
Tereza Nečas Lempartová
Taneční výchova
Fotografie zaměstnance
MgA. Eva Novotná
Hlavní obor - 
MgA. Jaroslava Ondrušová
Zpěv a šanson
BcA. Theodor Pidrman
Metodika a vyuč. praxe hlav. oboru
Fotografie zaměstnance
Mgr. Věra Sasínková
Jevištní mluva, Umělecký přednes
Martin Siničák
Fotografie zaměstnance
Zuzana Skálová
Dějiny divadla, Jevištní mluva, Teorie divadla a rozbor dramatu, Umělecký přednes
Fotografie zaměstnance
MgA. Aleš Slanina
Hlavní obor - herectví, Deklamace a jevištní mluva, Jevištní praxe
Fotografie zaměstnance
Mgr. Monika Šťastná
Akrobacie, Tělesná výchova
ročníkový učitel
MgA. Jana Štvrtecká-Kaločová
Fotografie zaměstnance
MgA. Kateřina Zezulová
Zpěv a šanson
výchovný poradce
ročníkový učitel
Přesunout se na začátek