Hudebně dramatické oddělení
pedagogové

Mgr. Pavel Bartůněk
Step
MgA. Kateřina Francová
Metodika a vyuč. praxe hlav. oboru
MgA. Roman Groszmann
Jevištní praxe, Metodika hlavního oboru, Hlavní obor - herectví
Tereza Groszmannová
Jevištní mluva, Umělecký přednes
Michaela Hudečková
Líčení
PhDr. Jarmila Janíčková
Hlasová výchova, Zpěv a šanson
Mgr. Robert Jícha
Umělecký přednes
Mgr. Ivana Kloubková
Taneční výchova
MgA. Hana Kobzová
Zpěv a šanson
statutární zástupkyně ředitele
vedoucí oddělení
Ladislav Kolář
Jevištní praxe, Hlavní obor - herectví
MgA. Jan Kruba
Jevištní pohyb
MgA. Iva Kružíková
Zpěv a šanson
Erika Kubálková
Jevištní mluva, Jevištní pohyb
Hana Kubinová Dis,
Taneční výchova
Jana Matysová
Zpěv a šanson
MgA. Eva Novotná
Hlavní obor - herectví
Mgr. Jaroslava Ondrušová
Zpěv a šanson
Mgr. Věra Sasínková
Jevištní mluva, Umělecký přednes
Zuzana Skálová
Dějiny divadla, Jevištní mluva, Teorie divadla a rozbor dramatu, Umělecký přednes
MgA. Aleš Slanina
Jevištní mluva, Hlavní obor - herectví
Mgr. Monika Šťastná
Tělesná výchova, Akrobacie
ročníkový učitel
Mgr. Aleš Zbořil
Práce před kamerou a mikrofonem
MgA. Kateřina Zezulová
Zpěv a šanson
výchovný poradce
ročníkový učitel
Přesunout se na začátek