Hudebně dramatické oddělení
konzultace pro zájemce

Konzultace Hudebně dramatického oddělení proběhnou ve dnech 20. 11. 2023 a 6. 12. 2023.
Od 16.00 hod. v sále HDO – všeobecné informace, po skončení budou následovat individuální konzultace. Na tyto individuální konzultace se nelze dopředu objednat.

MgA. Hana Kobzová
vedoucí oddělení HDO
hana.kobzova@konzervator.eu

Přesunout se na začátek