Hudebně dramatické oddělení
konzultace pro zájemce

Konzultace Hudebně dramatického oddělení proběhnou ve dnech 21.11. 2022 a 13.12.2022 od 16.00 hod. v sále HDO – všeobecné informace a následně individuální konzultace. Na tyto individuální konzultace se nelze dopředu objednat.

MgA. Hana Kobzová
vedoucí oddělení HDO
hana.kobzova@konzervator.eu

Přesunout se na začátek