Hudebně dramatické oddělení
pedagogové

PhDr. Jarmila Janíčková

Fotografie zaměstnance
Je umělecky činná od roku 1968, pedagogicky působí od roku 1972. Jako sólistka spolupracovala s předními brněnskými umělci, např. s Richardem Novákem. Její koncertní sólová činnost byla úzce spjata s Brněnskými madrigalisty a mnoha dalšími uměleckými tělesy. Provedla řadu premiérových skladeb autorů 20. století, které rovněž nahrála v Českém rozhlase Brno. Její koncerty byly také součástí Mezinárodních hudebních festivalů.

Ocenění získala nejen za koncertní činnost z hlediska uplatňování děl významných českých skladatelů, ale i za činnost pedagogickou. Absolventi pěvecké třídy Jarmily Janíčkové pokračují ve studiu na vysokých školách uměleckého směru, ať již na pražské HAMU nebo brněnské JAMU a sólově se uplatňují na profesionálních operních scénách v České republice i v zahraničí: Tereza Merklová (Národní divadlo Brno), Zdeněk Plech (Národní divadlo Praha), Andrea Kalivodová (Státní opera Praha).
Předměty, které na naší škole vyučuje: Hlasová výchova, Zpěv a šanson

Fotografie zaměstnance
Přesunout se na začátek