Hudebně dramatické oddělení
pedagogové

Mgr. Ivana Kloubková

Fotografie zaměstnance
* 22.2.1957

Vystudovala obor taneční pedagogika na HAMU v Praze.

V roce 1981-1382 působila v Kulturním domě hlavního města Prahy jako samostatná odborná pracovnice pro taneční obory.

V roce 1982-1985 na HAMU získala aspiranturu v oboru taneční teorie a místo odborné asistentky na taneční katedře tamtéž. Výuce tance se tam věnovala až do roku 1990.

Pak odjíždí do Spolkové republiky Německo , kde pracuje v Městském divadle Freiburg jako tanečnice, taneční pedagožka moderního tance i jako choreografka opery a operety až do roku 1995.

Po návratu do České republiky v roce 1995 až dosud je angažována v Městském divadle Brno jako taneční mistr a asistentka choreografie. Výsledky její taneční i choreografické práce můžete vidět v muzikálových představeních MDB dosud.

Působí jako taneční pedagožka nejen na hudebně dramatickém oddělení Konzervatoře Brno, ale i na JAMU na muzikálové katedře.

Mimo to se pravidelně zúčastňuje tanečních workshopů (Sommertanzwochen Wien, ProArt Brno/Praha apod.) Specializuje se na výuku moderního a jazzového tance.

Předměty, které na naší škole vyučuje: Taneční výchova(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Fotografie zaměstnance
Přesunout se na začátek