Hudebně dramatické oddělení
pedagogové

MgA. Iva Kružíková

Fotografie zaměstnance
Narozena v Brně. Od malička vedena k hudbě otcem (zpěvákem a bubeníkem populárně taneční hudby 50. let). První hudební vzdělání získává studiem hry na klavír. Sólovému zpěvu se začíná věnovat na uměleckém Gymnáziu P. Křížkovského v Brně, pod vedením Ireny Vašíčkové-Pollini. Ve studiích zpěvu dále pokračuje na brněnské konzervatoři. V roce 2002 je přijata na vysokou školu Conservatorio di Santa Cecilia v Římě. Zde studuje pod vedením prof. Rebeccy Berg. Během studií se také zúčastnila MasterClass u Margareet Honig.
V roce 2006 se podílí na uvedení oratoria Roberta Schumanna "Der Rose Pilgerfahrt" v roli Marthy a v roli Královny (Sala Baldini, Řím). V témže roce je přijata na roční studijní stáž na Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze. Zde studuje pod vedením prof. Doc. Magdaleny Hajóssyové.
V roce 2007 ukončuje magisterské studium získáním akademického diplomu na Conservatorio di Santa Cecilia v Římě. Osvědčení o rovnocennosti magisterského vzdělání vydala Akademie múzických umění v Praze.
Bezprostředně po studiích působí jako vyučující hry na klavír na Centro studi musicali v Římě. V roce 2008 absolvuje turné po Izraeli se sólovými pěveckými recitály (Tel Aviv, Jeruzalém, Haifa). V témže roce se také stává členkou Českého filharmonického sboru Brno (do roku 2013). Vzdělání si nadále doplňuje soukromě u emeritní sólistky ND Brno Hany Málkové.
V posledních letech spolupracovala např. s Czech Ensemble Baroque, Moravský komorní orchestr, Tišnovský komorní orchestr, Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů.
V současné době se věnuje pedagogické a koncertní činnosti. Na brněnské konzervatoři vyučuje rovněž italský jazyk.

Předměty, které na naší škole vyučuje: Zpěv a šanson, Cizí jazyk - italština                (Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Přesunout se na začátek