Hudebně dramatické oddělení
pedagogové

Zuzana Skálová

Fotografie zaměstnance

Od dětství navštěvovala ZUŠ v Blansku, kde ji pro její budoucí profesi nejvíce ovlivnila paní učitelka Miluše Melenovská, Věra Škápíková, Věra Pelikánová a Radka Prášilová.

V roce 1983 byla přijata na brněnskou konzervatoř ke studiu hudebně dramatického oboru. Při studiu jí bylo umožněno hrát v několika filmech (Pohlaď kočce uši, Slané cukríky, Jsi krásná atd.) a také spolupracovat s brněnským rozhlasem a televizí. Čtyři roky byli jejími pedagogy herectví Helena Kružíková a Milan Vágner.

Po maturitě nastoupila jako herečka do Divadla bratří Mrštíků, nynější Městské divadlo Brno. 

Po absolutoriu pokračovala ve studiu na filozofické fakultě  Masarykovy univerzity, obor Divadelní věda a rozhodla se svoji hereckou dráhu na čas opustit.

Studium divadelní vědy završila magisterskou zkouškou v roce 1996. K jejím pedagogům patřil Bořivoj Srba, Petr Oslzlý, Ludvík Kundera, Zdeněk Srna a další.

Kromě jiného vyučovala dramatickou výchovu na jedné z brněnských základních škol a na Gymnáziu P. Křížkovského s uměleckou profilací.

Na konzervatoř se vrátila v roce 2012 jako pedagog dějin divadla.
V současné době zde vyučuje umělecký přednes, jevištní mluvu, dějiny divadla a teorii dramatu.

V roce 2019 se jí také podařilo obnovit hereckou praxi a je externistkou Městského divadla Brno.


Předměty, které na naší škole vyučuje: Dějiny divadla, Jevištní mluva, Teorie divadla a rozbor dramatu, Umělecký přednes(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Přesunout se na začátek