Oddělení bicích nástrojů a cimbálu
pedagogové

Fotografie zaměstnance
Mgr. Ctibor Bártek
Hl. obor - hra na bicí soupravu a perkuse  , Hl. obor - hra na orch. bicí nástroje, Hlavní obor - , Hra na bicí nástroje, Komorní hra, Seminář umělecké praxe
vedoucí oddělení
Bc. Petr Gablas
Hlavní obor2, Improvizace, Komorní hra, Metodika,  vyuč. praxe a dějiny hl. oboru, Souborová hra
Fotografie zaměstnance
MgA. Tomáš Rolek
Hlavní obor2, Hra na bicí nástroje, Hra z listu a studium orch. sól, Metodika,  vyuč. praxe a dějiny hl. oboru
Fotografie zaměstnance
Dalibor Štrunc
Hlavní obor - cimbál, Metodika,  vyuč. praxe a dějiny hl. oboru, Seminář umělecké praxe
MgA. Martin Švec
Hlavní obor2, Hra na bicí nástroje, Komorní hra, Metodika,  vyuč. praxe a dějiny hl. oboru
Fotografie zaměstnance
Bc. Vladimír Třebický
Hlavní obor2, Dějiny a literatura bicích nástrojů, Hra na bicí nástroje, Komorní hra, Souborová hra
Přesunout se na začátek