Oddělení bicích nástrojů a cimbálu
pedagogové

Fotografie zaměstnance
Mgr. Ctibor Bártek
Hlavní obor - , Komorní hra, Seminář umělecké praxe, Hl. obor - hra na orch. bicí nástroje, Hl. obor - hra na bicí soupravu a perkuse  
vedoucí oddělení
Bc. Petr Gablas
Souborová hra, Improvizace, Komorní hra, Hlavní obor2
Fotografie zaměstnance
MgA. Tomáš Rolek
Hra na bicí nástroje, Komorní hra, Hra z listu a studium orch. sól, Dějiny a literatura hlavního oboru, Hlavní obor2, Metodika,  vyuč. praxe a dějiny hl. oboru, Hl. obor - hra na bicí nástr. taneč. hudby
Fotografie zaměstnance
Dalibor Štrunc
Hlavní obor - cimbál, Seminář umělecké praxe, Metodika,  vyuč. praxe a dějiny hl. oboru
Fotografie zaměstnance
Bc. Vladimír Třebický
Souborová hra, Komorní hra, Hlavní obor2
Přesunout se na začátek