Bicí – cíle studia

Oddělení bicích nástrojů nabízí zájemcům o tento velmi rozsáhlý obor komplexní výuky v celé šíři hudebního využití bicích nástrojů, s možností specializace na jednu ze tří preferovaných oblastí

  • Orchestrální bicí nástroje
  • Melodické bicí nástroje
  • Bicí nástroje taneční hudby

Cíle výuky jsou především:Výchova orchestrálních hráčů (filharmonie, operní, operetní, muzikálové orchestry, atd.)Výchova budoucích pedagogů (soukromá výuka, ZUŠ, atd.)Výchova hráčů pro komorní uskupení různých žánrových zaměření (vážná hudba, soudobá hudba, rock, jazz, etno, funk, atd.)Výchova sólových hráčůVždy se jedná o velmi individuální vývoj hráče a odvíjí se od zvoleného zaměření, osobnosti a schopností každého žáka, jeho talentu, píle atd.

Každý posluchač má možnost (4x za rok i povinnost) vystoupení na třídních seminářích konaných každý týden a výborní studenti i na veřejných koncertech školy.

Každý rok se konají 1-2 samostatné koncerty bicích nástrojů (různých žánrů). Kromě toho mají vynikající absolventi možnost provést svůj absolventský koncert se školním symfonickým nebo komorním orchestrem.

Intenzívní je naše spolupráce s Katedrou bicích nástrojů Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde máme možnost navštěvovat jejich praktické semináře, koncerty a zejména často pořádané kurzy špičkových světových hráčů na bicí nástroje (např. Nippy Noya, Hakim Ludin – percusse, Friedrich Ozmec – bicí souprava, Peter Sadlo – orchestrální bicí nástroje, KatarzynaMycka, N.J.Živkovič- marimba a mnoho dalších).

Přesunout se na začátek