Oddělení bicích nástrojů a cimbálu

Vítejte na stránkách našeho oddělení!

Od února 2012 se Oddělení bicích nástrojů rozšířilo o obor hra na cimbál. Tím došlo nejen k propojení dvou zdánlivě nesourodých oborů (možná byste se divili, kolik toho máme společného!), ale i k nárůstu pedagogů, studentů a zejména k změně názvu celého oddělení!

Díky osobnosti Dalibora Štrunce se zájem o studium hry na cimbálnatolik rozrostl, že jsme přizvali dalšího kolegu pro výuku tohoto oboru Petra Gablase.

bicích nástrojů došlo rovněž ke změnám pedagogů. Vedle stávajících pedagogů Ctibora Bártka a Tomáše Rolka nově vyučují hlavní obory i první tympanista a vedoucí bicí skupiny Filharmonie Brno Lukáš Krejčí a vynikající hráč na perkuse a člen mnoha hudebních uskupení Vladimír Třebický.

Heslo oddělení: Cvičit, poslouchat, hrát… no a někdy se i smát…

Přesunout se na začátek