Bicí nástroje

Od školního roku 2012/13 se na naší škole vyučuje podle nového školního vzdělávacího programu. V rámci výuky hry na bicí nástroje jsme tuto příležitost využili pro významné změny v systému výuky hry na bicí nástroje!

Například:

  • Možnost zvolit si od 3. ročníku jedno ze tří nabízených zaměření – orchestrální bicí nástroje, melodické bicí nástroje a bicí nástroje taneční hudby
  • Stejná možnost je nabízena (při splnění příslušných podmínek) i pro 5. a 6. ročník
  • Možnost volby pedagoga hlavního oboru (z pedagogů bicích nástrojů)
  • Změny zařazení odborných předmětů v jednotlivých ročnících a řada dalších změn.

Vzhledem k velkému množství studovaných nástrojů, technik, stylů, žánrů atd. má každý z pedagogů obor, ve kterém se nejvíce uplatní jeho zkušenosti. Každý žák studuje hlavní obor alespoň u dvou pedagogů (dle zaměření) a má tak možnost získat maximum dovedností, vědomostí, informací, názorů atd.

Další zkušenosti jsou získávány ve výuce předmětů: hra z listu a orchestrální party, komorní hra, soubor bicích nástrojů, interpretační seminář, dějiny a literatura bicích nástrojů, metodika a vyučovací praxe hlavního oboru.

Přesunout se na začátek