Bicí – předměty

HLAVNÍ OBOR

3 vyučovací hodiny týdně (1.-4. ročník)

2 vyučovací hodiny týdně (5.a 6. ročník)

V prvních dvou letech studia je nutné absolvovat základy hry na hlavní orchestrální bicí nástroje a bicí soupravu.

V závěru druhého a čtvrtého ročníku je nutné se rozhodnout pro jednu ze tří povinně volitelných variant studia: Orchestrální bicí nástroje, Melodické bicí nástroje nebo Bicí nástroje taneční hudby. Žák nadále studuje i ostatní nástroje, ovšem v omezené míře (cca 1/3 výuky) a v rozsahu možností jejich využití ve zvolené specializaci (např. student zaměření Bicí nástroje v taneční hudbě bude – vedle bicí soupravy a etnických bicích nástrojů – pokračovat v sólové hře na malý buben, hře na vibrafon – hra kytarových značek a improvizace, atd.)

HRA Z LISTU A ORCHESTRÁLNÍCH SÓL

1 vyučovací hodina týdně (3.-6. ročník)

Náplní předmětu je hra z not bez přípravy a základy improvizace (jak na melodické bicí nástroje tak i na malý buben, bicí soupravu, ad.). Velký prostor je rovněž věnován hře orchestrálních partů.
SOUBOROVÁ HRA

2 vyučovací hodiny týdně (3.- 6. ročník)

Předmět je realizován zejména v rámci školního souboru bicích nástrojů

KOMORNÍ HRA

1 vyučovací hodina (1.- 6. ročník)

Hra v duu či triu (v rámci jednoho popřípadě dvou sousedních ročníků)

DĚJINY A LITERATURA NÁSTROJE

1 vyučovací hodina (4. ročník)

Dějiny a vývoj jednotlivých nástrojů (jejich dělení , popisy, správné názvy a hráčské techniky), přehled důležité literatury (významných skladeb a škol, případně orchestrálních partů jednotlivých nástrojů).

METODIKA,VYUČOVACÍ PRAXE A DĚJINY HLAVNÍHO OBORU

1 vyučovací hodina týdně (5. a 6. ročník)

Pedagogická pravidla správné výuky hry na bicí nástroje (držení paliček, návaznost vývoje techniky hry, volba adekvátní notové literatury, apod.) pro blanozvučné i melodické bicí nástroje, vzájemné modelové hodiny výuky mezi posluchači navzájem nebo možnost zkušební výuky na základní umělecké škole pod pedagogickým vedením zkušeného učitele. Další rozvíjení teoretických znalostí o historii nástrojů i významných interpretů.

SEMINÁŘ UMĚLECKÉ PRAXE

1 vyučovací hodina týdně (1.-6. ročník)

Vzájemné předvedení nacvičovaných skladeb před všemi žáky oddělení, naslouchání, analyzování a rozbor předvedených výkonů, nahrávky a videa předních interpretů, analýza aktuálně studovaných skladeb, psychologie hry apod.

Přesunout se na začátek