Oddělení bicích nástrojů a cimbálu
pedagogové

MgA. Tomáš Rolek

Fotografie zaměstnance

pedagog Konzervatoře Brno od roku 2009

 

1988 - 1994 - studium Konzervatoř Brno obor bicí nástroje

 

1995 - 2000 - studium JAMU Brno obor bicí nástroje

 

od roku 1991 člen Národního divadla Brno

 

Jako univerzální hráč na bicí nástroje účinkuje především v operních, symfonických, komorních a muzikálových orchestrech (Filharmonie Brno, Filharmonie Zlín, Městské divadlo Brno, Czech virtuosi orchestra). Podílí se na natáčení do České televize a rozhlasu a spolupracuje se soubory různého žánrového zaměření.

 

Vyučuje zejména hru na orchestrální bicí nástroje, hru z listu a orchestrální sóla, bicí soupravu


1988 - 1994 - studium Konzervatoř Brno obor bicí nástroje


1995 - 2000 - studium JAMU Brno obor bicí nástroje


od roku 1991 člen Národního divadla Brno


Jako univerzální hráč na bicí nástroje účinkuje především v operních, symfonických, komorních a muzikálových orchestrech (Filharmonie Brno, Filharmonie Zlín, Městské divadlo Brno, Czech virtuosi orchestra). Podílí se na natáčení do České televize a rozhlasu a spolupracuje se soubory různého žánrového zaměření.


Vyučuje zejména hru na orchestrální bicí nástroje, hru z listu a orchestrální sóla, bicí soupravu


Předměty, které na naší škole vyučuje: Hlavní obor2, Hra na bicí nástroje, Hra z listu a studium orch. sól, Metodika,  vyuč. praxe a dějiny hl. oboru(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Přesunout se na začátek