Požadavky k talentové zkoušce

Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na housle

 • 1 durová a 1 mollová stupnice (nestejnojmenné) v rozsahu 3 oktáv + kvintakord
 • 2 etudy různého charakteru (na úrovni F. Mazas - Etudy op. 36, R. Kreutzer - 42 etud, ,J. Dont­‑ 24 etud op. 37, op. 38)
 • Přednesová skladba: první věta nebo třetí věta z koncertu např.:

  • I.B.Viotti: Koncert č. 23
  • J. B. Accolay: Koncert č. 1
  • P. Rode: Koncert č. 6
  • R. Kreutzer: Koncert č. 13
  • Ch. de Bériot: Koncert č. 9

nebo je možné hrát koncertantní skladbu podobné technické obtížnosti

 • Hra zpaměti je podmínkou.

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na violu

1 durová a 1 mollová (nestejnojmenná) stupnice s příslušnými rozloženými kvintakordy v rozsahu tří oktáv.

 • Dvě etudy s rozdílnou problematikou, např. jedna technická a jedna přednesová - výběr:

  • K. Moravec - 1.díl
  • F. Mazas op.36
  • J. Dont op. 37, 38
  • případně R. Kreutzer - 42 etud

 • Přednes: dvě věty (pomalá, rychlá) z koncertu nebo sonáty např:

  • G. F. Telemann: Koncert G dur
  • A. Vivaldi: Koncert F dur
  • J. A. Benda: Koncert F dur
  • G. F. Händel: sonáty pro violu a klavír
  • B. Marcello: sonáty pro violu a klavír
  • H. Eccles: Sonáta g moll
  • J. V. Kalivoda: Šest nokturn - výběr

nebo jiné skladby podobného charakteru a minimálně této technické úrovně

 • Zkoušky na obor hra na violu lze vykonat na violu nebo na housle
 • Hra zpaměti je podmínkou.

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na violoncello

 • Dvě durové a dvě mollové stupnice a rozložené akordy v rozsahu dvou oktáv
 • Etudy - výběr dvou kontrastních etud , např.: K. P. Sádlo - Škola etud, F. Dotzauer - 113 etud, S. Lee - 40 lehkých etud op. 70
 • Přednes - jedna věta koncertu, sonáty nebo jiná přednesová skladba dle vlastního výběru

Hra zpaměti je podmínkou

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška D


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na kontrabas

 • Ovládání základních poloh (minimálně do I. polohy)
 • 1 durová a 1 mollová stupnice (nestejnojmenné) + kvintakord
 • Dvě etudy např. Montag, Hertl, Gadzinski apod.
 • Dvě přednesové skladby - pomalá a rychlá

Hra zpaměti je podmínkou

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na harfu

 • Předpokládá se, že uchazeč o studium absolvoval některou ze základních škol pro harfu (Trneček, Mčedělov, Edrelli, Zaber, Soner, Renié)
 • Stupnice dur v rozsahu minimálně dvou oktáv, akordy trojzvuky ve všech obměnách
 • Dvě etudy podle vlastního výběru s rozdílnými technickými prvky, např.: Naderman I. díl
 • Zpaměti dvě přednesové skladbičky podle vlastního výběru různého charakteru a stylového zaměření
 • Příklad materiálu pro přijímací zkoušku:

  • Naderman-Schuecker op.8 - variace - výběr
  • A. M. Bachová - Malá knížka
  • Drobné skladbičky klasiků (Mozart, Dussek, Clementi, Kuhlau, Zipoli apod.)
  • Brahms - Ukolébavka
  • Dobrodinský - Malá suita

Hra zpaměti je podmínkou.

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na klavír

 • všechny stupnice durové a mollové kombinovaným způsobem v rozsahu 4 oktáv, všechny akordy - velké rozklady kvintakordu dur i moll s obraty kombinovaným způsobem v rozsahu 4 oktáv
 • tři etudy různého technického zaměření ze sbírek J. B. Cramer nebo C. Czerny op. 740
 • dvě dvojhlasé nebo tříhlasé invence J. S. Bacha
 • jedna rychlá věta z klasické sonáty (Haydn, Mozart, Beethoven)
 • jedna přednesová skladba romantická
 • jedna přednesová skladba moderní

Předpokladem je hra zpaměti

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na varhany

Talentová zkouška se koná ze hry na klavír. Pro přijetí ke studiu hry na varhany do prvního ročníku se nepředpokládá znalost varhanní hry ani jiné odborné znalosti s ní související

U talentové zkoušky se vyžaduje znalost klavírní hry podle podmínek uvedených ve studijním zaměření hra na klavír

Dalším bodem je orientační zkouška z improvizace (např. harmonizace lidové písně)

Předpokladem je hra zpaměti.

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na cembalo

 • všechny stupnice a velké rozklady akordů dur a moll kombinovaně
 • dvě etudy různého technického zaměření – C. Czerny – op. 299 nebo 740 nebo J. B. Cramer-Büllow
 • jedna dvouhlasá nebo tříhlasá invence a sarabanda ze suity J. S. Bacha
 • 1 rychlá věta z klasické sonáty na klavír – J. A. Benda, J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven nebo sonáta D. Scarlattiho nebo A. Solera na cembalo
 • 1 přednesová skladba z období romantismu
 • 1 přednesová skladba z období 20. nebo 21. století

Podmínkou přijetí je hra zpaměti alespoň jedné etudy a jedné skladby mimo barokní období.

Uchazeč absolvuje celou zkoušku na klavír nebo část zkoušky na klavír a zvolenou část na cembalo.

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na akordeon

Stupnice - dur i moll legato, staccato v rovném pohybu a v protipohybu přes dvě oktávy, rozložené akordy legato i staccato (kvintakordy a obraty ve tři a čtyřhlase rozloženě i harmonicky)

 • Dvě technické etudy Czerny op. 299 (jedna z etud může být původní kompozicí pro akordeon, např. Havlíček - Přednesové etudy)
 • J.S.Bach - jedna skladba z Malých preludií a fughet nebo dvouhlasých invencí
 • Nejméně dvě přednesové skladby různých stylových období (alespoň jedna musí být původní kompozice pro akordeon)

Hra zpaměti je podmínkou. Součástí zkoušky je i ověření dispozic pro hru z listu.

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na kytaru

 • Jednohlasé stupnice dvě dur a dvě moll v rozsahu 2-3 oktáv s kadencemi
 • Tři etudy v obtížnosti 4.-5. ročník ZUŠ (např.: M. Carcassi op.60 K. Sor op.35, 31, M. Giuliani op.100, L. Brouwer: Etudes simples 1-10, Obrovská-Zelenka: Etudy)
 • Nejméně dvě přednesové skladby z různých stylových období

Hra zpaměti je podmínkou. Součástí zkoušky je i ověření dispozic pro hru z listu

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na cimbál

 • Technické cvičení - tremolo (tremolo ve dvojhlasu)
 • Dvě durové a dvě mollové stupnice v celém rozsahu
 • čtyřhlasé akordy arpeggio, velký rozklad v celém rozsahu
 • výběr dvou etud z uvedené literatury:

  • G. Allaga: Vybrané studie pro cimbál
  • E. H. Kayser: Houslové etudy
  • Klímová - Fischerová: Album etud, seš 4,5 (klavír)
  • V. Brada: Osmitaktová cvičení pro cimbál

 • Jedna přednesová skladba
 • Lidová píseň (improvizace)
 • Předpokladem je hra zpaměti

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Malý buben:

Hra na bicí nástroje

 • rytmická stupnice 2-3-4-5-6-7-8-7-6-5-4-3-2
 • víření pp FF pp
 • povinná etuda J. Tuzar - Etudy pro malý buben č.56
 • jedna etuda dle vlastního výběru

Bicí souprava:

 • libovolná skladba či etuda zapsaná v notách

Xylofon nebo vibrafon nebo marimba:

 • jedna durová a jedna mollová stupnice, rozklady akordů
 • libovolná skladba či etuda zapsaná v notách

Tympány:

 • libovolná skladba či etuda pro alespoň dva tympány zapsaná v notách

Součástí talentové zkoušky je i ověření dispozic pro hru z listu na malý buben.

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na zobcovou flétnu

 • V průběhu zkoušky předvede uchazeč hru na sopránovou a altovou zobcovou flétnu.
 • Uchazeč přednese jednu skladbu zpaměti.
 • Stupnice - durové a mollové do 4 # a 4 b (rozsah f1 – f3, rozsah po c4 je vítán, avšak není podmínkou).
 • Akordy – velký a malý rozklad tónického kvintakordu, dominantního a zmenšeného septakordu.
 • Stupnice a akordy uchazeč přednese na altovou zobcovou flétnu.

Repertoár:

1) Hra na sopránovou zobcovou flétnu:

Jacob van Eyck – „Wat zalmen op den Avond doen“ ze sbírky „Der Fluyten Lust-hof” (sólo). Rozsah: alespoň tři variace stupňující se technické úrovně.

2) Hra na altovou zobcovou flétnu:

Sonáta vrcholného baroka s doprovodem (např.: G. P. Telemann, G. F. Händel, J. Ch. Schickhardt, N. Chédeville aj.).

Dvě kontrastní věty.

3) Skladba napsaná po roce 1960 s užitím moderních technik na libovolný typ zobcové flétny (H. M. Linde, A. Dorwarth aj.).

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na příčnou flétnu

 • Stupnice - durové a mollové do 4# a 4bé legato a staccato
 • Akordy - velký a malý rozklad tónického kvintakordu, dominantního a zmenšeného septakordu
 • Etudy - dvě etudy např. z prvního sešitu E. Kohlera op.33 nebo op.66 z Romantických etud apod.
 • Přednesová skladba podle vlastního výběru zpaměti

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na hoboj

 • Zvládnutý rozsah nástroje hes-es3
 • Stupnice - durové a mollové do 4# a 4bé legato
 • Akordy - velký a malý rozklad tónického kvintakordu, dominantního a zmenšeného septakordu
 • Etudy - dvě cvičení ze škoky G. Hinkeho nebo dvě etudy ze 45 etud L. Wiedemanna
 • Přednesová skladba podle vlastního výběru zpaměti

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na klarinet

 • Stupnice - všechny durové a mollové legato
 • Akordy - všechny tónické kvintakordy, dominantní a zmenšené septakordy, legato a staccato
 • Etudy - dvě etudy např.
  • A. Doležal: 24 snadných etud
  • M. Etlík: Klarinetové etudy
  • P. Jean: Etudy progresivní a melodické
 • Přednesová skladba podle vlastního výběru zpaměti

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na saxofon

 • Stupnice - durové a mollové (harmonické a melodické) do 4# a 4b (legato a tenuto)
 • Akordy - příslušné ke stupnicím dur a moll do 4# a 4b: tonické    kvintakordy durové a mollové, dominantní a zmenšené septakordy (velký rozklad a obraty po čtyřech tónech legato) 
 • Etudy - 2-3 etudy rozdílného charakteru                                                      
 • Doporučené etudy:
 • G.Lacour: 50 études faciles et progressives vol.2
 • H.Klosé: 25 études de mécanisme,
 • P.M. Dubois: 24 études caprices
 • P.M. Dubois: 48 études faciles et progressives vol.2
 • Přednesová skladba (skladby) podle vlastního výběru s klavírním doprovodem- podmínkou je interpretace alespoň jedné skladby zpaměti
 • Uchazeč je povinen zahrát alespoň jednu etudu nebo přednesovou skladbu na altový saxofon
 • Přednesová skladba podle vlastního výběru zpaměti

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na fagot

 • Stupnice - durové a mollové do 4# a 4bé legato
 • Akordy - rozložený tónický kvintakord, dominantní a zmenšený septakord v legatu
 • Etudy - dvě cvičení ze školy K. Pivoňky nebo J. Weisseborna
 • Přednesová skladba podle vlastního výběru zpaměti

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na lesní roh

 • Stupnice - durové a mollové do 4# a 4bé
 • Akordy - tónické kvintakordy dur a moll do 4# a 4bé
 • Etudy - dvě etudy různého charakteru např. ze 2. nebo 3. dílu Wippericha, Nováka, Tvrdého, Kopprasche atd.
 • Přednesová skladba podle vlastního výběru zpaměti

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na trubku

 • Stupnice - durové a mollové do 4# a 4bé
 • Akordy - tónické kvintakordy dur a moll do 4# a 4bé v celém rozsahu podle schopností uchazeče
 • Etudy - dvě etudy z 1. nebo 2. dílu Školy J. Koláře různého charakteru
 • Přednesová skladba podle vlastního výběru zpaměti

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na trombon

 • Stupnice - durové a mollové do 4# a 4bé
 • Akordy - tónické kvintakordy dur a moll do 4# a 4bé
 • Etudy - dvě etudy různého charakteru ze školy J. Ušáka nebo V. Cornetta
 • Přednesová skladba podle vlastního výběru zpaměti
 • Zkoušku na studijní zaměření Hra na trombon lze vykonat i na baskřídlovku či baryton

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Hra na tubu

 • Stupnice - durové a mollové do 4# a 4bé
 • Akordy - tónické kvintakordy dur a moll do 4# a 4bé
 • Etudy - dvě etudy různého charakteru
 • Přednesová skladba podle vlastního výběru zpaměti

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

Požadavky k talentové zkoušce v oboru Zpěv 82-45-P/01, název ŠVP:

Zpěv

 • U talentových zkoušek se požaduje přednes tří vokálních skladeb zpaměti - dvě lidové písně (pomalá a rychlá) a píseň umělá, popř. další libovolná vokální skladba podle vyspělosti uchazeče
 • Hlasové cvičení v rozsahu kvinty (stupnicové postupy a rozložený akord)
 • Při talentové zkoušce může být detailněji prozkoumán talent hlasovými cviky, frázemi a rozhovorem, krátkým výstupem mluveného slova (monolog, báseň, povídka apod.).
 • Každý uchazeč musí ke zkoušce bezpodmínečně přinést notový materiál svého zkušebního repertoáru s příslušným klavírním doprovodem

Hodnotící kritéria talentových zkoušek:

 • kvalita hlasového materiálu a jeho velikost
 • funkční a zdravotní stav hlasu ve stávajícím rozsahu
 • pěvecká inteligence
 • celkový zjev a zdravotní stav ověřený lékařem (potvrdit na přihlášce) a také foniatrem (lékařskou zprávu lze doložit až u talentové zkoušky)
 • hudební a všeobecné vzdělání, kultivovanost a osobni vztah k poslání profesionálního pěvce či učitele hudby

Pro 2.kolo talentové zkoušky je povinná:
Pohybová zkouška

(uchazeč se ke zkoušce dostaví s cvičebním úborem a cvičební obuví)

Prověření tělesných předpokladů potřebných pro možnost profesionálního školení (bez tělesných vad), pohybového, výrazového a tanečního nadání, improvizačních schopností.

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Skladba

Uchazeči o studium oboru hudba studijního zaměření skladba předloží vlastní skladebné pokusy a zkušební komise ověří schopnost jednoduché harmonizace krátkého melodicko-rytmického celku, např. lidové písně příp. i schopnost improvizace na její téma na klavír

Na uchazeče se kladou zvýšené nároky na hudebně teoretické znalosti, celkovou hudebnost, sluchovou dispozici, hudební představivost a orientaci v hudebních stylech. Předpokládá se zběhlost a pohotovost ve hře na klavír a schopnost hry z listu.

Požadovaná látka ke zkoušce z klavírní hry:

 • všechny stupnice durové a mollové kombinovaným způsobem v rozsahu 4 oktáv
 • všechny akordy - velké rozklady kvintakordu dur i moll s obraty kombinovaným způsobem v rozsahu 4 oktáv
 • C. Czerny op. 299 (Škola zběhlosti) - tři etudy různého technického zaměření event. J.B.Cramer - dvě etudy různého technického zaměření (technika pravé ruky, technika levé ruky, rozkladová technika)
 • J. S. Bach - jedna dvouhlasá popř. trojhlasá invence
 • jedna skladba z období klasicismu (rychlá věta ze sonáty)
 • jedna skladba z období romantismu nebo skladba 20. století

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška


Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudba, 82-44-P/01, název ŠVP:

Dirigování

U uchazečů o obor hudba studijního zaměření dirigování se zjišťuje manuální zručnost a pohyblivost rukou, znalost schémat dvoudobého, třídobého, čtyřdobého a šestidobého taktu. Dirigentské dispozice prokáže uchazeč schopností vyjádřit taktovacím gestem tempo, dynamiku a charakter poslouchané skladby hrané na klavír. Uchazeči si též připraví jednu rychlou a jednu pomalou větu z klasické literatury (lehčí symfonie J.Haydna, W.A.Mozarta, možno případně užít i serenády - např. Malá noční hudba apod.) a jednu skladbu sborovou. Partitury vybraných skladeb přinese uchazeč ve dvou exemplářích ke zkoušce.

Na uchazeče se kladou zvýšené nároky na hudebně teoretické znalosti, znalosti o nástrojích, celkovou hudebnost, sluchovou dispozici, hudební představivost a orientaci v hudebních stylech. Předpokládá se zběhlost a pohotovost ve hře na klavír a schopnost hry z listu. Požadovaná látka ke zkoušce z klavírní hry:

 • všechny stupnice durové a mollové kombinovaným způsobem v rozsahu 4 oktáv
 • všechny akordy - velké rozklady kvintakordu dur i moll s obraty kombinovaným způsobem v rozsahu 4 oktáv
 • C. Czerny op. 299 (Škola zběhlosti) - tři etudy různého technického zaměření event. J.B.Cramer - dvě etudy různého technického zaměření (technika pravé ruky, technika levé ruky, rozkladová technika)
 • J. S. Bach - jedna dvouhlasá popř. trojhlasá invence
 • jedna skladba z období klasicismu (rychlá věta ze sonáty)
 • jedna skladba z období romantismu nebo skladba 20. století

Další podmínky viz Všeobecná hudební zkouška

Požadavky k talentové zkoušce v oboru Hudebně dramatické umění, 82-47-P/01, název ŠVP:

Hudebně dramatické umění

Talentová zkouška je dvoukolová.
Cílem talentové zkoušky je získat ucelený obraz o talentu a schopnostech uchazeče.

První kolo talentové zkoušky

První kolo se skládá pouze z herecké zkoušky.

 • Herecká zkouška

  • Uchazeč předvede připravený přednes dvou básní rozdílného charakteru a scénické zpracovaní dvou monologů z divadelních her rozdílného charakteru. Všechny tyto 4 ukázky musí být předneseny v českém jazyce a zpaměti. U zkoušky se hodnotí herecké nadání, zdravý hlas schopný vývoje - ověřený lékařem-foniatrem (lékařskou zprávu lze doložit až u talentové zkoušky), správná výslovnost (bez vad), předpoklady pro herecké studium v nárocích celého komplexu syntetického divadla. Děvčatům doporučejeme předstoupit před komisi v sukni nebo v šatech.
  • Uchazeč je povinen u zkoušky předložit aktuální portrétní fotografii.
  • Dále se u zkoušky prověří zájem uchazeče o uvedenou oblast a orientaci v kulturním životě.

Do druhého kola postupují pouze uchazeči, kteří splnili podmínky prvního kola. S výsledky prvního kola se uchazeči budou moci seznámit na webových stránkách školy nebo na vrátnici školy.

Druhé kolo talentové zkoušky

Druhé kolo se skládá z herecké zkoušky - improvizace na básně a monology z 1. kola, z pěvecké zkoušky, z pohybové zkoušky a všeobecně hudební zkoušky.

 • Pěvecká zkouška

  • Uchazeč si připraví přednes dvou lidových písní podle vlastního výběru a předloží jejich notový zápis (doprovod)

 • Pohybová zkouška

  • Uchazeč se ke zkoušce dostaví s cvičebním úborem a cvičební obuví.
   Prověření tělesných předpokladů potřebných pro možnost profesionálního školení (bez tělesných vad), pohybového, výrazového a tanečního nadání, improvizačních schopností. 
   Celkový zdravotní stav musí být ověřený praktickým lékařem (nutno potvrdit na přihlášce).

 • Všeobecná hudební zkouška

  • Smysl pro rytmus - požaduje se:

   • vytleskat rytmus z notového zápisu (osminové hodnoty, tečkovaný rytmus)
   • správně reprodukovat rytmus předehrané rytmizované melodie

  • Hudební sluch - požaduje se:

   • opakovat předehraný tón s přenášením do své hlasové polohy
   • opakovat jednotlivé tóny dvojzvuku
   • správně rozlišit počet znějících tónů v souzvuku (dvojzvuk až čtyřzvuk)
   • určit předehrané dur a moll kvintakordy

  • Hudební paměť - požaduje se:

   • schopnost opakovat jednoduchou melodii a krátký melodicko-rytmický motiv

  • Hudební teorie - požaduje se všeobecná orientace v notovém zápisu.

Přesunout se na začátek