Studijní obory

Na brněnské konzervatoři lze studovat následující studijní obory:

HUDBA

Podrobnosti školních vzdělávacích plánů najdete zde.

ZPĚV

  • kód oboru: 82-45-P/01
  • vzdělávací program v délce 6 let
  • denní forma vzdělávání
  • 1 školní vzdělávací program (zaměření):

Podrobnosti školních vzdělávacích plánů najdete zde.

HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ

  • kód oboru: 82-47-P/01
  • vzdělávací program v délce 6 let
  • denní forma vzdělávání
  • 1 školní vzdělávací program (zaměření):

Podrobnosti školních vzdělávacích plánů najdete zde.

Přesunout se na začátek