Oddělení strunných nástrojů
pedagogové

MgA. Marie Pšenicová

Fotografie zaměstnance
Marie Pšenicová (roz. Pozdnyakova) se narodila v Petrohradě, kde od svých pěti let studovala hru na housle nejprve na Speciálním Hudebním Lyceu (prof. L.A.Baranova), později na Akademii N.A.Rimského-Korsakova (prof. A.E.Šustin). Vystupovala sólově s orchestry v Rusku a zahraničí. Dva roky hrála v Gustav Mahler Jungendorchester pod vedením Claudia Abbada, Piera Bouleze a jiných, také se zúčastnila mistrovských kurzů v Itálii. Vystudovala magisterský stupeň na JAMU (prof. M.Vacek). Od roku 2005 vyučuje na brněnské konzervatoři a je zástupkyní koncertního mistra Filharmonie Brno.

Předměty, které na naší škole vyučuje: Hlavní obor - housle(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Fotografie zaměstnance
Přesunout se na začátek