Oddělení strunných nástrojů
pedagogové

Mgr. Pavel Klečka

Fotografie zaměstnance
Konzervatoř studoval v Kroměříži u prof. Gajdoše v letech 1984-1990, JAMU u doc. Jelínka v letech 1990-1994. Je zakládajícím členem Pražské komorní filharmonie, kde působí jako vedoucí kontrabasové skupiny. Od roku 1996 vyučuje na brněnské konzervatoři. Věnuje se také sólové hře na kontrabas, často spolupracuje s houslisty Bohuslavem Matouškem a Ivanem Ženatým.

Předměty, které na naší škole vyučuje:(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Přesunout se na začátek