Oddělení strunných nástrojů – fotogalerie

Symfonický orchestr Konzervatoře Brno v Litomyšli

datum akce: 10.6.2022

Koncert se konal 10. 6. 2022 v rámci festivalu Smetanova Litomyšl ve Festivalových zahradách.

Dirigent: Stanislav Kummer
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 6 F dur op. 68 „Pastorální“
Sergej Prokofjev: Koncert pro housle a orchestr č. 2 g moll, op. 63
Jan Vopařil – housle
Pedagogické vedení: MgA. Štěpán Graffe

Autorem fotografii je MgA. Štěpán Graffe.

 

 Přesunout se na začátek