Oddělení strunných nástrojů – fotogalerie

Inaugurační koncert nového koncertního sálu Leoše Janáčka

datum akce: 19.9.2019

Žesťový soubor Konzervatoř Brno

L. Janáček: Fanfára ze Sinfonietty

Dirigent: Aleš Podařil

 

Hana Kuželová a Vilém Cupák – zpěv

G. Verdi: duet Violetta, Alfredo „Libiamo, ne´ lieti calici“ z opery La Traviata

 

Hana Kuželová – zpěv

B. Smetana:árie Mařenky „Kdybych se co takového o tobě dověděla“ z opery Prodaná nevěsta

 

Kamila Ozerova – klavír

W.A. Mozart: Koncert pro klavír a orchestr A dur (1. Allegro)

Spoluúčinkuje: Moravský komorní orchestr

Dirigent: Richard Kružík

 

Štěpán Vicenec – fagot

A. Vivaldi: Koncert pro fagot a smyčce RV 484

 

Trombonové sexteto Konzervatoře Brno

F. Jeřábek: Brněnská suita – výběr

Dirigent: František Jeřábek

 

Moravský komorní orchestr

W. A. Mozart: Divertimento D dur KV 136

Dirigent: Richard KružíkPřesunout se na začátek