Oddělení strunných nástrojů – fotogalerie

Absolventský orchestrální koncert 25. 3. 2015, Besední dům

datum akce: 25.3.2015

Anna Osičková - housle

Petr Iljič Čajkovskij: Koncert pro housle a orchestr D dur

Alžbeta Stračinová - housle

Dmitrij Šostakovič: Koncert pro housle a orchestr č.1 a moll, op. 99

Barbora Kuncová - akordeon

Václav Trojan: Pohádky pro akordeon a orchestr

Doubravka Součková - zpěv

G.F. Händel: árie Alciny z opery Alcina a další

Bedřich Smetana: árie Barče z opery Hubička

Charles Gounod: árie Markétky z opery Faust a Markétka

Giacomo Puccini: árie Musetty z opery Bohéma a Liu z opery Turandot

Leonard Bernstein: árie Cunegondy z opery Candide

Symfonický orchestr Konzervatoře Brno

řídil Stanislav KummerPřesunout se na začátek