Oddělení klávesových nástrojů
pedagogové

MgA. Dagmar Pančochová

Fotografie zaměstnance

Je absolventkou brněnské Konzervatoře ze třídy Mgr. Evy Horákové, pražské AMU ze třídy prof. Jana Panenky a doc. Miroslava Langera. Ve studiu pokračovala u Dominique Webera na Conservatoire de musique de Geneve. V roce 2006 zde získala prestižní „diplôme de soliste“ a je rovněž laureátkou „Prix Filipinetti“ pro nejlepšího klavíristu roku.

Na základě konkurzu vyučuje na brněnské konzervatoři hru na klavír, a to od roku 1999. Dalším předmětem, kterému se věnuje, jsou dějiny a literatura klavíru.

Dagmar Pančochová pravidelně koncertuje u nás i v zahraničí, spolupracovala se Škampovým kvartetem, jako sólistka se představila s Talichovým komorním orchestrem, Komorním orchestrem Berg, Orchestre de CM Geneve, Orchestre de la Suisse romande. Natáčela pro Český rozhlas a pro Radio de la Suisse romande.


Předměty, které na naší škole vyučuje:(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Přesunout se na začátek