Oddělení klávesových nástrojů
pedagogové

Mgr. Božena Růžičková

Fotografie zaměstnance
Mgr.Božena Růžičková – absolventka vyšší hudební školy (dnešní konzervatoře P.J.Vejvanovského) v Kroměříži a JAMU v Brně (prof. O.Slavíček). Deset let učila na kroměřížské konzervatoři a od roku 1976 až doposud vyučuje na konzervatoři v Brně. Během své umělecké kariéry pořádala sólové recitály a účinkovala jako sólistka s filharmonickými orchestry v Ostravě, Teplicích, Olomouci a Brně. Je účastnicí a laureátkou mnoha soutěží (Budapešt, Pražské jaro, soutěži o nejlepší interpretaci děl Bohuslava Martinů aj. Spolupracovala s Moravskými madrigalisty (koncertní turné po Německu). Premiérovala několik skladeb soudobých autorů např. P.Čotka, F.Emmerta, J.Kapra, A.Piňose, M.Štědroně a dalších, za jejichž interpretaci byla několikrát oceněna Českým hudebním fondem v Praze. Její umělecký profil doplňují doplňují četné rozhlasové nahrávky. Sólistické zkušenosti uplatňuje prof.Růžičková ve své pedagogické práci. Její flétnovou třídou prošlo více jak šedesát studentů. Přes třicet jejích bývalých žáků pokračovalo ve studiu na vysokých školách. Někteří z  nich vyučují na konzervatořích, hráčsky vytříbení absolventi zaujímají místa v orchestrech České republiky a jiní jsou pedagogy ZUŠ.

17:Více informací najdete na http://ruzickovabozena.web.tiscali.cz

Předměty, které na naší škole vyučuje: Hlavní obor - příčná flétna(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Fotografie zaměstnance
Přesunout se na začátek