Oddělení sólového zpěvu – fotogalerie

Koncert Jihomoravského kraje ve spolupráci s Konzervatoří Brno, 18.10.2018

datum akce: 18.10.2018

účinkovali

Doubravka Čermáková, Kateřina Štěpánová - harfa

Kamila Ozerova, Aneta Horáková, Ondřej Špaček - klavír

Hana Kuželová, Vladimír Jindra - zpěv

Marián Hrdlička - housle

Dominik Seďa - kontrabas

Filip Pokorný - klarinet

Klavírní spolupráce: Jana Kulhánková, MgA.Irena Marečková, MgA.Libuše Pančochová, MgA.Jarmila Šranková

Konvent Milosrdných bratří, Vídeňská 7Přesunout se na začátek