Oddělení sólového zpěvu
pedagogové

MgA. Blanka Morávková

Fotografie zaměstnance
Vystudovala zpěv na Konzervatoři v Brně u prof. F. Hrabala a na JAMU u prof. J. Hladíkové. Koncertní a pedagogickou činnost zahájila již během studia a nastudovala též několik operních rolí, např. Lidunku v Blodkově opeře V studni, Euridiku v Gluckově Orfeovi, Hraběnku ve Figarově svatbě, Mařenku v Prodané nevěstě nebo Irmu v Janáčkově Počátku románu.

V koncertní činnosti se zaměřila na uvádění české vokální tvorby 20.století (např. K. Slavický: Ej, srdenko moje, Z. Zouhar: Zrání, J. Novák: Mimus magicus a Invitatio pastorum), jako první interpretka provedla 3 cykly Petra Fialy (Dám vykvést růžím, Lyrický cyklus, Flos et ventus) a cyklus Tančící Sokrates od Leoše Faltuse.

Spolupracovala s významnými brněnskými interprety – pianisty Hanou Pelikánovou, Martou Vaškovou a Petrem Halou, klarinetistou Lubomírem Bartoněm, akordeonistou Janem Tesařem, Kvartetem města Brna. Jako sólistka komorních těles (např. Brněnští madrigalisté a Camerata Moravica) interpretovala vokální díla z období renesance, baroka a klasicismu. Má několik rozhlasových a gramofonových nahrávek (Křička, Zouhar, Slavický, české vánoční pastorely).

Od roku 1989 vyučuje zpěv a odborné předměty na brněnské Konzervatoři. Od roku 1995 vyučuje také na JAMU, v současné době metodiku zpěvu, pedagogickou praxi a zpěv (anglicky mluvící zahraniční studenty. Mezi její bývalé žáky patří mj. operní sólisté tenorista Michal Vojta, barytonista Zdeněk Kapl, mezzosopranistka Eliška Weissová a sopranistka Lucie Kašpárková. Zabývá se též teoretickými pracemi o zpěvu, je autorkou učebních textů pro studenty konzervatoře (Metodika zpěvu, Dějiny a literatura zpěvu) a v r. 2008 vydala na JAMU skripta Metodika zpěvu. V roce 2009 se podílela na tvorbě rámcového vzdělávacího programu pro obor zpěv na českých konzervatořích. Je členkou Řídícího výboru Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech a opakovaně členkou poroty této soutěže. Věnuje se též nejmladší pěvecké generaci, je organizátorkou brněnského kola a členkou poroty celostátního kola soutěže Karlovarský skřivánek.
Předměty, které na naší škole vyučuje:

Fotografie zaměstnance
Přesunout se na začátek