Oddělení akordeonu a kytary
pedagogové

Fotografie zaměstnance
prof. Mgr. Vladislav Bláha ArtD.
Hlavní obor - kytara, Hra z listu a improvizace, Komorní hra, Metodika hlavního oboru
Fotografie zaměstnance
MgA. Marie Hovorková
Hlavní obor - kytara, Hra z listu a improvizace, Komorní hra, Seminář umělecké praxe
vedoucí oddělení
Fotografie zaměstnance
Mgr. Miroslav Morys
Hlavní obor - akordeon, Hra z listu a improvizace, Komorní hra, Metodika hlavního oboru
MgA. Adam Trunečka
Hlavní obor - kytara
Fotografie zaměstnance
Mgr. Petr Vít
Hlavní obor - kytara, Hra z listu a improvizace, Interpretační seminář, Komorní hra, Povinná kytara, Vyučovací praxe hlavního oboru
Fotografie zaměstnance
Ing. Mária Zbořilová , DiS.art
Hra z listu a improvizace, Interpretační seminář
zástupkyně ředitele
dramaturg
Přesunout se na začátek