Oddělení akordeonu a kytary
pedagogové

Fotografie zaměstnance
doc. Mgr. Vladislav Bláha ArtD.
Hlavní obor - kytara, Komorní hra
Fotografie zaměstnance
MgA. Marie Hovorková
Hra z listu a improvizace, Hlavní obor - kytara, Komorní hra, Seminář umělecké praxe
vedoucí oddělení
Fotografie zaměstnance
Mgr. Miroslav Morys
Hra z listu a improvizace, Hlavní obor - akordeon, Komorní hra, Metodika hlavního oboru
MgA. Adam Trunečka
Hlavní obor - kytara, Metodika hlavního oboru, Povinná kytara
Fotografie zaměstnance
Mgr. Petr Vít
Hra z listu a improvizace, Hlavní obor - kytara, Komorní hra, Vyučovací praxe hlavního oboru, Dějiny a literatura hlavního oboru, Povinná kytara
Fotografie zaměstnance
Ing. Mária Zbořilová
Hra z listu a improvizace, Vyučovací praxe hlavního oboru, Dějiny a literatura hlavního oboru
zástupkyně ředitele
dramaturg
Přesunout se na začátek