Akordeon

Hra na akordeon se na brněnské konzervatoři vyučuje od roku 1960. Prvním pedagogem tohoto oboru byl Ladislav Koryčan, který vychoval mnoho absolventů. Mezi ty bezesporu nejúspěšnější patřil Mgr. Jan Tesař, který již od roku 1966 s L. Koryčanem na konzervatoři pedagogicky spolupůsobil, v roce 1980 po něm přebral výuku hlavních oborů a vyučoval zde dalších 27 let. V současné době hru na akordeon vyučuje na brněnské konzervatoři Mgr. Miroslav Morys (absolvent konzervatoře a JAMU ve třídě J. Tesaře).

Studenti jsou vedeni k profesionálnímu všeobecnému hudebnímu vzdělání, hráčské dovednosti a vzhledem k charakteru nástroje i k nezbytným pedagogickým znalostem. Své vědomosti mohou uplatnit v praxi jako učitelé, interpretační umění pak mohou předvést jako sólisté, ale taktéž jako členové různých souborů vážné, populární, jazzové i lidové hudby.

Škola je rovněž připravuje na případné vysokoškolské studium. Je škoda, že v ČR obor hra na akordeon na vysokých školách uměleckého typu chybí a studenti musí za vzděláním často do zahraničí (Polsko, Slovensko, Rusko, Německo).

Akordeon a jeho výuka na konzervatoři má v Brně bohatou tradici, nepochybně díky výrazným osobnostem, které zde působily a působí. Důkazem je i zájem brněnských skladatelů (J. Bárta, J. Matys, P. Fiala), kteří pro tento nástroj složili řadu skladeb. Z mladých komponistů můžeme jmenovat Jana Meisla (absolvent Konzervatoře Brno, bayanové třídy na vysoké škole Gněsinych v Moskvě a skladby na pražské AMU).

Posluchači se také účastní různých soutěží u nás i v zahraničí (např. Slovensko, Francie). Součástí studia je i vystupování na koncertech, oborových seminářích, vernisážích, absolventských vystoupeních apod.

Přesunout se na začátek