Oddělení akordeonu a kytary

Akordeon a kytara, hudební nástroje, které se na brněnské konzervatoři v její více než devadesátileté historii vyučují téměř 65 roků. Nástroje zdánlivě nepříbuzné, vždy však patřily do jednoho oddělení, dnes nazývané Oddělení akordeonu a kytary. Spřízněné snad i tím, že nepatří mezi klasické nástroje hrající v symfonickém orchestru. V posledních desetiletích se však dočkaly neobyčejného rozkvětu a těší se vzrůstající oblibě. Vlastně se staly klasickými, neboť jejich literatura (zejména původní kytarová) sahá od renesance až po současnost.

Pestrou šíři skladeb a nadšení pro zvolený obor pomáhají žákům v šestiletém studiu poznávat a podporovat renomovaní pedagogové. Ti jsou též ochotni v průběhu celého školního roku poskytovat případným zájemcům o studium na konzervatoři cenné rady, týkající se přípravy k přijímací zkoušce.

Důkazem kvalitní přípravy studentů oddělení akordeonu a kytary jsou ocenění, která přivážejí z interpretačních soutěží jak v sólové hře, tak i ve hře komorní.

Po úspěšném ukončení konzervatoře se pak absolventi sami stávají erudovanými pedagogy na základních uměleckých školách, pokračují ve studiích na vysokých školách a uplatňují se jako výkonní umělci sólově a v různých komorních seskupeních. Mnozí naši absolventi, které již v době studia na konzervatoři „srdce táhlo“ k jazzové, rockové či taneční hudbě, a kteří jsou členy úspěšných kapel, nám později sdělují, že klasická výuka jim dala pevný základ a výborné předpoklady pro jejich současné hudební působení.

Přesunout se na začátek