Kytara

Výuka klasické kytary na brněnské konzervatoři má své počátky v roce 1948, kdy se prvním pedagogem stal Vojtěch Tukač. Jeho následovníky byli Jiří Křižák a Arnošt Sádlík. V současné době vyučují hru na kytaru Marie Hovorková, Vladislav Bláha, Petr Vít.

Cílem šestiletého studia zakončeného absolutoriem je vychovat jak koncertní hráče, tak i erudované pedagogy. Tomu je podřízena výuka hlavního oboru, ale také s tím souvisejících disciplín: metodika, pedagogická praxe, dějiny a literatura kytary.

O kvalitní přípravě posluchačů v hlavním oboru svědčí fakt, že řada z nich pokračovala či pokračuje ve studiu na vysokých školách jak v České republice, tak i v zahraničí.

V průběhu studia se kytaristé zúčastňují soutěží, ve kterých velmi dobře reprezentují brněnskou konzervatoř. Studenti mají možnost prohlubovat si své hráčské dovednosti na letních kytarových festivalech jakými jsou například Mezinárodní kytarový festival Brno, jehož zakladatelem je Vladislav Bláha, Mezinárodní kytarový festival Mikulov, či festival Iberica, jehož dramaturgem je Petr Vít a který přináší kytaristům možnost poznávat svět flamenkové kytary. Pro studenty konzervatoře, profesionály, ale i pro „pouhé“ milovníky kytary jsou setkávání na festivalech cennou zkušeností, konfrontací a především obohacením o poznatek, že i v současné hlučné době, zaměřené na materiální hodnoty, existují lidé, kteří si cenní takového umění, jaké představuje jemný intimní zvuk kytary. O neutuchajícím zájmu svědčí i fakt, že se každoročně hlásí ke studiu více uchazečů, než na jaké stačí kapacity kytarového oddělení.

Přesunout se na začátek