Oddělení hudební teorie, skladby a dirigování
pedagogové

MgA. Radomír Ištvan

Fotografie zaměstnance
Od r. 1966 docházka na LŠU J. Kvapila do hodin klavíru k pí. uč. Věře Zástěrové, v té době vznikaly první kompoziční pokusy. Od r. 1974 studium na brněnské konzervatoři: nejdříve hra na kontrabas u Aloise Kříže a později ve třídě Julia Ventruby a od 2. ročníku současně studium skladby ve třídě Bohuslava Řehoře. V r. 1980 absolutorium v obou oborech – studium kompozice uzavřeno skladbou Úsvit pro smyčce a klavír. Od r. 1980 studium skladby na JAMU v Brně u Aloise Simandla Piňose. V roce 1985 promoce - absolventská skladba Zrcadlo naruby pro symfonický orchestr. Po výkonu jednoleté základní vojenské služby zaměstnán jako korepetitor na Hudební a taneční škole (dnes Taneční konzervatoři Brno), kde už ale pracoval předtím externě během posledních let studia na JAMU. Od roku 1989 učitel hudebně teoretických předmětů a skladby na hudebně dramatické Konzervatoři Brno. 1996 - 2006 vedoucí oddělení hudební teorie, skladby a dirigování tamtéž.

1990 - 1994 předseda Fóra mladých TC Brno při AHUV

1995 - 1998 člen výkonné rady Nadace Juvenis.

1981 - 2003 člen sdružení Camerata Brno (založeného v roce 1980 otcem, hudebním skladatelem Miloslavem Ištvanem).

Od roku 2004 člen Společnosti českých skladatelů.

Do roku 1990 se zúčastňoval tuzemských skladatelských soutěží (Generace, Soutěže mladých skladatelů ČR - Ministerstvo kultury), na nichž získal ceny, některé jeho skladby byly oceněny také Prémiemi Českého hudebního fondu.

Předměty, které na naší škole vyučuje: Harmonie, Hudební formy a analýza skladeb, Kontrapunkt(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Fotografie zaměstnance

Přesunout se na začátek