Oddělení žesťových dechových nástrojů
pedagogové

Mgr. Milan Mrazík

Fotografie zaměstnance
Mgr. Milan Mrazík - absolvent brněnské konzervatoře a JAMU (prof. Psota, Kopecký a Šolc). Účastnil se a je laureátem řady národních i mezinárodních soutěží např. Pražské jaro (1987), Markneukirchen (1989), Mezinárodní soutěž v Gdaňsku (1990 – 1. místo/. Byl členem Mezinárodní filharmonie mládeže Praha a orchestru ND v Brně, v roce1988 hrál 1. hornu v Gustav Mahler Jugendorchester. Od téhož roku je sólohornistou Státní filharmonie Brno, spolupracuje s dalšími orchestry (např. Czech virtuosi) a je vyhledávaným komorním hráčem - od roku 1987 kvarteto lesních rohů Hornfon, Brněnští hornisté, dechové kvinteto Q Moravi, dechové kvinteto Phoenix, Harmonie brněnských filharmoniků aj.

Upozornil na sebe i řadou sólových výkonů s orchestrem. Spolupracuje s Českým rozhlasem a televizí. Na brněnské konzervatoři učí od r. 1998

Předměty, které na naší škole vyučuje: Hlavní obor - lesní roh, Hra na příbuzný nástroj, Hra z listu a studium orch. sól, Komorní hra(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Fotografie zaměstnance
Přesunout se na začátek