Oddělení žesťových dechových nástrojů
pedagogové

MgA. Jan Pospíšil

Fotografie zaměstnance

Hru na trombon studoval na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži, ve třídě prof. Jaroslava Kummera. Ve studiích dále pokračoval na HF JAMU Brno u prof. J. Kummera a doc. Roberta Kozánka.
V letech 2008-2011 působil v Symfonickém orchestru Slovenského rozhlasu. Od roku 2010 je sólo trombonistou orchestru Janáčkovy opery Národního divadla Brno. Od roku 2013 je také členem Moravské filharmonie Olomouc. V roce 2018 působil také ve Filharmonii Brno.
V letech 2010-2012 byl zařazen na listině mladých umělců Českého hudebnbího fondu. Zúčastnil se několika interpretačních soutěží. Ze soutěžních úspěchů můžeme jmenovat např. první cenu na Mezinárodní interpretační soutěži žesťových nástrojů Brno, v ročnících 2005, 2009, 2011, 2013, 2015, nebo účast v semifinále a celkově 6. místo na soutěži při MHF Pražské jaro 2011.


Předměty, které na naší škole vyučuje: Hlavní obor - trombon, Hlavní obor2, Hra z listu a studium orch. sól, Komorní hra(Publikováno se souhlasem pedagoga.)
Přesunout se na začátek