Dídó a Aeneas

Motto:

     Hudba – tanec – poezie – imaginace

Opera Henryho Purcella v podání studentů brněnské konzervatoře. Příběh lásky, která nemohla být naplněna. Studenti Konzervatoře Brno připravili pod vedením svých pedagogů inscenaci barokní opery. Tragický příběh mytických milenců se pokusili mladí umělci interpretovat skrze vlastní prožitky, představy a asociace evokované Purcellovou hudbou a bájným příběhem.

T. Studený: návrh scény k inscenaci Dídó a Aeneas

Hudba:Henry Purcell
Libreto:Nahum Tate
Překlad:Eva Bezděková
Úprava:Tomáš Studený
Dirigent:Tomáš Krejčí
Režie a scéna:Tomáš Studený
Choreografie:Ladislava Košíková
Kostýmy:Michaela Zámečníková – Savovová
Masky:Šárka Benešová, j. h.
Nastudování:Tomáš Krejčí, Jarmila Mrazíková – Češková, Jarmila Ištvanová
Dramaturgie:Kristýna Kamenická (Divadelní věda FF MU)
Produkce:Pavel Zatloukal (vedoucí koncertního oddělení)
Pedagogické vedení:Petr Julíček (vedoucí oddělení sólového zpěvu)

V inscenaci jsou použity úryvky z Vergiliovy Aeneidy v překladu Otomara Vaňorného

Premiéra8.4.2008v Redutě  (Zelný trh 4, Brno)
Reprízy9.4.2008v Redutě  (Zelný trh 4, Brno)
13.4.2008v Bezbariérovém divadle Barka  (Sv. Čecha 35a, Brno, Královo Pole)
23.6.2008na nádvoří hradu Špilberk  (Brno)
18.9.2008Dům kultury Kyjov  (Masarykovo náměstí 34)

Dídó a Aeneas 8.4.2008 v Redutě

Na snímku v popředí zleva J. M. Procházka, M. Renzová, L. Ďuricová, v pozadí sbor

Autor fotografie: Jan Dvořák

Více fotografií z inscenace najdete ve fotogalerii

Stručný obsah opery

Trójský princ Aeneas ztroskotal se svým loďstvem u břehů Kartága. Královna Dídó ho přijala a na svém dvoře poskytla Trójanům azyl. Dídó a Aeneas se do sebe zamilují, avšak kletba nutí Aenea naplnit své poslání a odplout k italským břehům. Dídó pochopí, že Aeneův odchod je nevyhnutelný, bez něj však ztrácí smysl života. Sama tedy zvolí smrt.

O inscenaci

Inscenováním opery Dídó a Aeneas hledáme vnitřní souznění s dílem, jež je pro nás především silným příběhem. Dotýká se jednoho z nejprvotnějších problémů ve vztahu mezi mužem a ženou. Konfliktu vztahu a odpovědnosti. Ten se v literatuře vyskytuje v různých obměnách odedávna až po dnes a téměř každý člověk je mu alespoň do jisté míry vystaven.

Opera nese otisky velmi odlišných období a kultur. Její kořeny tkví v antické historii a mytologii, avšak vytvořena byla v Anglii koncem 17. století. Místo, kam je děj situován se nachází na pobřeží severní Afriky. To vše s sebou nese spoustu významů a možností uchopení – my jsme zvolili jako hlavní výkladovou linii složku hudební. Ne z hlediska historického kontextu, ale jako zdroj inspirace, intuitivní řeč obrazů, pocitů a představ, řeč natolik abstraktní, že není určena časem ani slohem. Tok vyprávění je obrazný a nesouvislý, jako střípky vzpomínek a snů. Belinda (Dídónina sestra u Vergilia Anna), která se stala svědkem tragického příběhu, nám v útržcích, vypráví vše, co už je však nezvratnou historií. Sbor přitom hraje důležitou roli jakéhosi lidského jevištního média, které jednotlivé útržky vzpomínek stmeluje, zasazuje do prostoru a kontextu.

Dídó je jedna z největších a nejdojímavějších ženských postav. V její vnitřní síle a odhodlání je zranitelná ženskost. V jejím sebeovládání živelnost. Dokáže obětovat svou životní lásku, přestože tuší, že se s její ztrátou nedokáže vyrovnat. Zůstává sama v okamžiku, kdy nejvíce potřebuje cítit blízkost…

Dídó a Aeneas 8.4.2008 v Redutě

Na snímku stojící zleva P. Radostová, Z. Doležal, R. Jedličková, E. Štěrbová, M. Ouda, O. Špaček, P. Kadidlo, E. Chalupová, B. Nečasová, M. Šebestová, na zemi J. M. Procházka

Autor fotografie: Jan Dvořák

Osoby a obsazení:

Dídó(soprán)Miroslava Renzová, Lucie Staňková
Aeneas(baryton)Jiří Miroslav Procházka
Belinda(soprán)Jana Jelínková, Lenka Ďuricová
Druhá žena(soprán)Eva Štěrbová, Alena Borková
Kouzelnice(mezzosoprán)Kateřina Dostálová, Kamila Kružíková
1. čarodějnice(soprán)Martina Houdová, Lucie Maršálková
2. čarodějnice(soprán)Romana Jedličková, Pavla Zástěrová
Duch(mezzosoprán)Eva Chalupová, Petra Kargerová
Námořník(tenor / soprán)Petr Kadidlo, Eva Chalupová

Komorní sbor:

soprán:Martina Houdová, Eva Chalupová, Kamila Kružíková, Lucie Maršálková, Barbora Nečasová, Markéta Šebestová, Eva Štěrbová
alt:Alena Borková, Kateřina Dostálová, Romana Jedličková, Petra Kargerová, Soňa Nečasová, Pavla Radostová, Pavla Zástěrová
tenor:Zdeněk Doležal, Petr Kadidlo, Ondřej Špaček
bas:Jan Halík, Bohuslav Jelen, Marek Ouda

Orchestr:

Komorní orchestr posluchačů Konzervatoře Brno

housle:Marek Filip, Anna Vlčková, Linda Finsterlová, Tomáš Marada, Eva Králíčková, Zdeněk Häckl
viola:Zdeňka Procházková, j. h., Robin Lefner
violoncello:Robert Kružík, Anežka Jungová, Jiří Filip
kontrabas:Milan Gablas
hoboj:Markéta Jašová, Tereza Lišková
fagot:Vít Procházka
kytara:Lenka Menčíková
cembalo:Jarmila Mrazíková-Češková

Dídó a Aeneas – plakát

Autor: Tomáš Studený

Recenze

Konzervatoristé prožili lásku Dídó a Aenea

Dido a Aeneas Henryho Purcella

Přesunout se na začátek