Historie

Počátky

Ačkoli oficiálně bylo Operní studio Konzervatoře Brno založeno teprve nedávno, v září roku 2009, tradice inscenování oper sahá na brněnské konzervatoři až do roku 1973. O první provedení nejprve vybraných scén z oper a posléze jednoaktovek se zasloužil Ivan Petrželka s dirigenty Zbyňkem Mrkosem a Jaroslavem Brožem. V této počáteční etapě byla uvedena např. Pergolesiho Služka paní, V studni Viléma Blodka, Mozartův Divadelní ředitel, Škroupův Dráteník, Gluckův Orfeus a Eurydika a další.

1979 – 2005

„Nová etapa v provádění školních představení nastala s nástupem režisérky opery tehdy Státního, nyní Národního divadla Brno Aleny Vaňákové. Ve spolupráci s plnou podporou tehdejšího vedení školy i pěveckého oddělení nastudovala Vaňáková se studenty v průběhu svého nejprve externího, pak řádného úvazku na brněnské konzervatoři přes dvacet operních titulů, provedených vždy několikrát, vesměs v divadle Barka v Brně – Králově poli. / … / První inscenací této etapy byla Smetanova Hubička (Premiéra 1979). Pak následovaly další s odstupem většinou dvou let, v pozdější době i po jednom roce. Čas na zkoušky musel být mnohem delší, než je zvykem v divadelním provozu, účinkovali vždy studenti vybraní z různých ročníků, a i když se zkoušelo v hodinách operního herectví, nebylo možné zvláště v operách s více účinkujícími mít často všechny k dispozici. Výuka ostatních předmětů musela probíhat podle rozvrhu, teprve krátce před premiérou bylo možné počítat s uvolněním studentů vyhláškou ředitele školy. Pro vnější podobu inscenace – scénu a kostýmy – byly voleny nejjednodušší možné prostředky, a to ryze z důvodů finančních. Přesto i tato stránka byla a je pro studenty velmi důležitá a pomáhá jim k celkovému dobrému výkonu. Mnozí tak poprvé zkusili proměnu své osobnosti v jevištním kostýmu, ve scéně a světlech, s doprovodem orchestru a především s diváky. Při setkání s absolventy školy si ověřuji, že právě na tato svá první setkání s divadlem nejvíce vzpomínají.“

(Alena Vaňáková, Operní představení na brněnské Konzervatoři, Sborník k 90. výročí založení školy, Konzervatoř Brno, 2009)

Na operních inscenacích na konzervatoři spolupracovala během této etapy s Alenou Vaňákovou i řádka významných umělců – dirigenti Jaroslav Brož, Alois Veselý, Aleš Podařil, Tibor Varga, Evžen Holiš a Tomáš Krejčí, choreografové Věra Křížová a František Dofek, výtvarníci Karel Zmrzlý a Kateřina Kerndlová. Ve vedení pěveckého oddělení se za tu dobu vystřídali František Hrabal a Jarmila Janíčková.

Od roku 2006 po současnost

Na soustavnou práci doc. Vaňákové navázali od září 2005 její žáci v oboru operní režie na JAMU Beno Blachut ml. a Tomáš Studený, kteří převzali výuku operního herectví a jakožto začínající režiséři se s chutí vložili i do realizace opery. Jejich společným dílem vznikla inscenace s titulem Ať žije maestro! Aneb praštěné jsou všechny! (2006) Operní komedie vzniklá spojením nedokončené Mozartovy buffy Lo sposo deluso s jinou, rovněž komickou operou La canterina od Josepha Haydna byla za řízení dirigenta Tomáše Krejčího uvedena v Bezbariérovém divadle Barka a posléze i v brněnské Redutě. Ve školním roce 2006/7 došlo ke změně ve vedení pěveckého oddělení, jehož se ujal Petr Julíček. Po odchodu Beno Blachuta do pražského Národního divadla, kde působí jako dramaturg v opeře, pokračuje ve výuce operního herectví a základů herectví na brněnské konzervatoři Tomáš Studený, jenž zde spolu s dirigentem Tomášem Krejčím a choreografkou Laďkou Košíkovou inscenuje Purcellovu operu Dídó a Aeneas (2008) a tři kantáty Bohuslava Martinů z vysočinského cyklu pod názvem Zpěvy země (2009). V roce 2009 se s nástupem nového ředitele Pavla Maňáska podařilo díky činnosti týmu pedagogů v čele s vedoucím pěveckého oddělení Petrem Julíčkem založit při Konzervatoři Brno oficiálně operní studio, které na škole působí vedle ostatních stálých uměleckých souborů, jako je např. Moravský komorní orchestr. Pevně doufám, že i v nadcházející etapě vznikne mnoho hodnotných inscenací a Opernímu studiu Konzervatoře Brno přeji dlouhou a plodnou existenci.

Tomáš Studený s použitím textu Aleny Vaňákové

Více o historii operních představení na brněnské konzervatoři se můžete dočíst v článku Aleny Vaňákové Operní představení na brněnské Konzervatoři, otištěném i s archivními fotografiemi ve Sborníku k 90. výročí založení školy, který je k dostání ve škole.

Přesunout se na začátek