Vedoucí oddělení

Hudebně dramatické oddělení

MgA. Hana Kobzová
hana.kobzova@konzervator.eu
tel. 545215539
724 885 055 kl. 18

Oddělení povinného klavíru a korepetic

MgA. Jarmila Šranková
jarmila.srankova@konzervator.eu
tel. 604754999

Oddělení strunných nástrojů

Mgr. Martin Šranko
martin.sranko@konzervator.eu
tel. 603789498

Oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů

PhDr. Věra Sedláková
vera.sedlakova@konzervator.eu
tel. 777067232

Oddělení dechových dřevěných nástrojů

doc. Mgr. Roman Novozámský
roman.novozamsky@konzervator.eu
tel. 608873924

Oddělení hudební teorie, skladby a dirigování

Mgr. Lucie Lukášová Ph.D.
lucie.lukasova@konzervator.eu
tel.

Oddělení sólového zpěvu

Mgr. Petr Julíček
petr.julicek@konzervator.eu
tel. 777196731

Oddělení akordeonu a kytary

MgA. Marie Hovorková
marie.hovorkova@konzervator.eu
tel. 724884961

Oddělení žesťových dechových nástrojů

Josef Cecava
josef.cecava@konzervator.eu
tel. 724884956

Oddělení bicích nástrojů a cimbálu

Mgr. Ctibor Bártek
ctibor.bartek@konzervator.eu
tel. 604664835

Oddělení klávesových nástrojů

Mgr. Inna Aslamas

tel. 608344797
Přesunout se na začátek