Vedoucí oddělení

Oddělení povinného klavíru a korepetic

MgA. Jarmila Šranková
jarmila.srankova@konzervator.eu
tel. 604754999

Oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů

PhDr. Věra Sedláková
vera.sedlakova@konzervator.eu
tel. 777067232

Oddělení dechových dřevěných nástrojů

doc. Mgr. Roman Novozámský
roman.novozamsky@konzervator.eu
tel. 608873924

Oddělení hudební teorie, skladby a dirigování

BcA. Martin Wiesner
martin.wiesner@konzervator.eu
tel.

Oddělení strunných nástrojů

MgA. Richard Kružík
richard.kruzik@konzervator.eu
tel.

Hudebně dramatické oddělení

MgA. Hana Kobzová
hana.kobzova@konzervator.eu
tel. 724 940 101

Oddělení sólového zpěvu

Mgr. Petr Julíček
petr.julicek@konzervator.eu
tel. 777196731

Oddělení akordeonu a kytary

MgA. Marie Hovorková
marie.hovorkova@konzervator.eu
tel. 724884961

Oddělení dechových žesťových nástrojů

MgA. Josef Cecava
josef.cecava@konzervator.eu
tel. 777 650 462

Oddělení bicích nástrojů a cimbálu

Mgr. Ctibor Bártek
ctibor.bartek@konzervator.eu
tel. 604664835

Oddělení klávesových nástrojů

Mgr. Inna Aslamas
inna.aslamas@konzervator.eu
tel. 608344797
Přesunout se na začátek