Vedoucí oddělení

Oddělení povinného klavíru a korepetic

MgA. Jarmila Šranková
jarmila.srankova@konzervator.eu
tel. 604754999

Oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů

PhDr. Věra Sedláková
vera.sedlakova@konzervator.eu
tel. 777067232

Oddělení dechových dřevěných nástrojů

doc. Mgr. Roman Novozámský
roman.novozamsky@konzervator.eu
tel. 608873924

Oddělení hudební teorie, skladby a dirigování

Mgr. Veronika Hanáková
veronika.hanakova@konzervator.eu
tel.

Oddělení strunných nástrojů

MgA. Richard Kružík
richard.kruzik@konzervator.eu
tel.

Hudebně dramatické oddělení

MgA. Hana Kobzová
hana.kobzova@konzervator.eu
tel. 545215539
724 885 055 kl. 18

Oddělení sólového zpěvu

Mgr. Petr Julíček
petr.julicek@konzervator.eu
tel. 777196731

Oddělení akordeonu a kytary

MgA. Marie Hovorková
marie.hovorkova@konzervator.eu
tel. 724884961

Oddělení žesťových dechových nástrojů

MgA. Josef Cecava
josef.cecava@konzervator.eu
tel. 724884956

Oddělení bicích nástrojů a cimbálu

Mgr. Ctibor Bártek
ctibor.bartek@konzervator.eu
tel. 604664835

Oddělení klávesových nástrojů

Mgr. Inna Aslamas

tel. 608344797
Přesunout se na začátek