Oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů
pedagogové

Mgr. Jiří Halíř
informatika
vedoucí ekonomicko provozního útvaru
správce sítě
metodik ICT
Mgr. Jana Nováková
angličtina, občanská nauka
metodik prevence
ročníkový učitel
Mgr. Jana Přibylová
angličtina
Mgr. Jana Růžičková

ročníkový učitel
PhDr. Věra Sedláková
český jazyk a literatura, němčina
vedoucí oddělení
ročníkový učitel
Mgr. Kateřina Stará
angličtina
Mgr. Martin Svoboda
český jazyk a literatura
Mgr. Roman Šťastný
tělesná výchova
ročníkový učitel
Mgr. Klára Šumberová
PhDr. Alice Tuhovčáková
kulturní dějiny, pedagogika, psychologie
ročníkový učitel
Mgr. Beáta Veličková
angličtina
PhDr. Marie Veselá
italština

Přesunout se na začátek