Oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů
pedagogové

Mgr. Jiří Halíř
Informační a komun. technologie
vedoucí ekonomicko provozního útvaru
správce sítě
metodik ICT
Mgr. Petra Janásková
Cizí jazyk - angličtina
Mgr. Lucie Lukášová Ph.D.
Český jazyk a literatura, Dějiny hudby, Historicko-estetický seminář, Současná hudba
Mgr. Jana Nováková
Občanská nauka, Didaktika, Pedagogika, Psychologie
metodik prevence
ročníkový učitel
Mgr. Jana Růžičková
Kulturní dějiny
ročníkový učitel
PhDr. Věra Sedláková
Český jazyk a literatura, Cizí jazyk - němčina, Cizí jazyk - němčina
vedoucí oddělení
ročníkový učitel
Mgr. Kateřina Stará
Cizí jazyk - angličtina
Mgr. Martin Svoboda
Český jazyk a literatura
Mgr. Anja Svobodová
Cizí jazyk - angličtina
Mgr. Monika Šťastná
Tělesná výchova, Akrobacie
ročníkový učitel
Mgr. Roman Šťastný
Tělesná výchova
ročníkový učitel
Mgr. Beáta Veličková
Cizí jazyk - angličtina
PhDr. Marie Veselá
Italský jazyk

Přesunout se na začátek