Oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů
pedagogové

Fotografie zaměstnance
Mgr. Jiří Halíř
Informační a komun. technologie
správce sítě
metodik ICT
Mgr. Petra Janásková
Cizí jazyk - angličtina
Fotografie zaměstnance
MgA. Iva Kružíková
Zpěv a šanson, Cizí jazyk - italština                
Fotografie zaměstnance
Mgr. Lucie Lukášová Ph.D.
Český jazyk a literatura, Dějiny hudby, Historicko-estetický seminář, Současná hudba
Fotografie zaměstnance
Mgr. Bc. Jana Nováková
Didaktika, Občanská nauka, Pedagogika, Psychologie
metodik prevence
ročníkový učitel
Fotografie zaměstnance
Mgr. Jana Růžičková
Kulturní dějiny
ročníkový učitel
Fotografie zaměstnance
PhDr. Věra Sedláková
Cizí jazyk - němčina, Český jazyk a literatura, Cizí jazyk - němčina
vedoucí oddělení
ročníkový učitel
Fotografie zaměstnance
Mgr. Kateřina Stará
Cizí jazyk - angličtina
Fotografie zaměstnance
Mgr. Martin Svoboda
Český jazyk a literatura
Mgr. Anja Svobodová
Cizí jazyk - angličtina
Fotografie zaměstnance
Mgr. Monika Šťastná
Akrobacie, Tělesná výchova
ročníkový učitel
Fotografie zaměstnance
Mgr. Roman Šťastný
Tělesná výchova
ročníkový učitel

Přesunout se na začátek